Zakelijk

Wat is een proeftijd?

Een proeftijd, ook wel proefperiode, is de eerste periode wanneer en werknemer start bij een nieuwe werkgever. De proeftijd start op de dag dat de werknemer begint met werken. Tijdens de proeftijd mogen zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst op elk moment direct opzeggen. Er is geen opzegtermijn. Je kan het dus zien als een periode waarin beide partijen kennis met elkaar maken.

Duur van de proeftijd

Een proeftijd is niet verplicht. Werkgever en werknemer kunnen dus afspreken dat er bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst geen proeftijd wordt opgenomen. Wanneer er wel een proefperiode wordt afgesproken, dient deze wel schriftelijk te zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Anders is het niet geldig. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst mag een proeftijd maximaal 1 of 2 maanden duren, nooit langer.

Proeftijd van 1 maand

Wettelijk zijn er regels voor de maximale duur van de proeftijd. De proefperiode mag maximaal 1 maand zijn bij:

  • Een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar;
  • Een tijdelijk arbeidscontract zonder duidelijke einddatum; bijvoorbeeld bij vervanging van iemand met zwangerschapsverlof.

Bij tijdelijke arbeidscontracten kunnen andere regels gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat. Of in een regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, zoals een gemeente.

Proeftijd van 2 maanden
De proefperiode mag maximaal 2 maanden duren bij:

  • Een vast dienstverband;
  • Een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

Geen proeftijd

Als er sprake is van één van de volgende situaties, dan mag er geen proeftijd worden afgesproken.

  • Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag er geen proeftijd in het contract worden opgenomen.
  • Zodra een uitzendkracht of een ingeleende werknemer voor dezelfde functie of werkzaamheden bij een werkgever in dienst gaat, mag er geen nieuwe proefperiode worden afgesproken.
  • Als een werknemer een tweede contract krijgt aangeboden, mag er niet opnieuw een proefperiode worden afgesproken. Tenzij de werknemer een andere functie met andere functie-eisen krijgt binnen het bedrijf.

Ziek tijdens de proefperiode?

Wordt een nieuwe werknemer ziek tijdens de proeftijd? Dan is het goed denkbaar dat door ziekte de vaardigheden van de nieuwe werknemer onvoldoende kunnen worden beoordeeld. Toch is het wettelijk niet mogelijk om de proeftijd door ziekte te verlengen. Beide partijen moeten het doen met de, in het arbeidscontract of cao, afgesproken proefperiode. Wel mag een werkgever in beginsel besluiten niet met de werknemer verder te gaan. De werknemer heeft mogelijk recht op een ziektewetuitkering.

Ook wanneer een medewerker via een payrollovereenkomst wordt ingeleend moeten bovenstaande regels omtrent de proeftijd in acht worden genomen. Zorg dat je altijd een betrouwbare payrollorganisatie in de arm neemt. Bijvoorbeeld payroll select. Zij hebben een in-house juridische afdeling en weten alles omtrent de proefperiode.

Related Articles

Back to top button