‘Een Coöperatie is een organisatie van burgers gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ondernemerschap staat in het teken van zélf activiteiten ontplooien. De leden van een Coöperatie kunnen samen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn.’

Waarom een Coöperatie?

Hoeveel jaren zetten we ons al in om de vonk in mensen te laten vlammen om zo het veranderingsproces van deze kille, door geld geregeerde maatschappij naar een liefdevolle, menswaardige samenleving in beweging te brengen. Vaak lijkt het op een Engelse wals: één stap vooruit, twee achteruit. Onvermijdelijk lopen alle werkers tegen onbegrip, weerstanden, frustraties en ontmoediging aan. Vaak ervaren we eenzaamheid en lijkt het alsof we aan ons lot worden overgelaten. In werkelijkheid weten we vaak te weinig van en over elkaar en zijn we ons er niet van bewust dat we allemaal hetzelfde willen.

Het gebrek aan geld speelt ons ook parten. In de huidige maatschappij is de volgorde omgekeerd, eerst komt het geld en daarna de waarde die wij leveren om het geld te verdienen. Nog steeds staat vrijwel niemand erbij stil hoe waanzinnig dit is, want het geld waarvoor we ons zo inspannen wordt door de ‘bezitters’ ervan uit het niets tevoorschijn gegoocheld. Vanwege deze verkeerde volgorde zit het geld in de eveneens verkeerde zakken, want wie geld heeft, heeft macht. De goochelaars hebben dit spel al eeuwen door en hebben hun waardeloze geld al even lang ‘geruild’ voor de waarde die de mens produceert. Zij die dit spel doorhebben worden door ‘de macht’ gemarginaliseerd. Immers als de volgorde wordt omgekeerd, dus eerst de waarde die wij produceren, dan de transactie van wat we aan elkaar leveren en pas daaruit ontstaat het geld, dan hebben wij ons van hun greep bevrijd.

Een Sociale Coöperatie is een organisatie van burgers gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid.’

We zijn zelfredzaam als we ‘off the grid’ zijn. Welke ‘grid’? Die van banken, overheid en grote ondernemingen (multinationals). Om dit te kunnen verwerkelijken is een coöperatie een uitstekend instrument.

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.