Waarom een coöperatie?

De oprichters hebben voor deze vorm gekozen, omdat samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid belangrijk zijn in deze tijd, waarin verandering een noodzaak is geworden. De leden dragen met elkaar De Vrije Media. Initiatieven zoals deze staan al snel onder (te) grote druk als hierin een paar mensen centraal in staan. Hoe breder het draagvlak, hoe groter de kans van slagen. Er komt geen hiërarchie, geen top-down benadering in de ouderwetse trant van “wij weten wat goed voor jullie is”, maar een initiatief van onderen op. De mening van de leden wordt zeer gewaardeerd. Daarom is er een rubriek ‘door de leden’. Leden die eigen onderzoek hebben gedaan, of die een interessant artikel uit een andere taal hebben vertaald naar het Nederlands en die beschikken over een goede beheersing van het Nederlands, kunnen deze artikelen insturen naar de redactie: info@cooperatiedevrijemedia.nl

Waarom contributie?

De primaire doelstelling van De Vrije Media is  het geven van goed, betrouwbaar en op onderzochte feiten gebaseerd nieuws. Vooral voor dat laatste is geld nodig. Geld voor onderzoek, reizen naar de plekken waar gebeurtenissen zich afspelen waarover verslag wordt gedaan en ook het betalen van vakkundige journalisten die de doelstellingen van De Vrije Media onderschrijven. Hiervoor is een continue geldstroom nodig. Donaties zijn te vrijblijvend. Hoewel ook donaties worden gewaardeerd, kan er niet op worden gerekend. Daardoor zou De Vrije Media onvoldoende een continue kwaliteit kunnen bieden. De contributie van leden is daarom erg belangrijk.

coop-3Hoe hoog is de contributie en wat wordt er met het geld gedaan?

De oprichters hebben tot een contributie van 10 euro per maand besloten. Dit is 120 euro per jaar. Je kunt kiezen tussen maand, kwartaal, halfjaar en jaarbetaling. Er worden geen kortingen gegeven, omdat De Vrije Media GEEN COMMERCIËLE ORGANISATIE is, die winst wil maken. Voor het geld dat De Vrije Media van de leden ontvangt, wordt veel gedaan. Er wordt een internationaal netwerk opgebouwd van met De Vrije Media samenwerkende correspondenten, documentairemakers, journalisten, auteurs, wetenschappelijk onderzoekers en instituten die de doelstelling van De Vrije Media onderschrijven. Voorts worden er professionele, betrouwbare , goed onderbouwde, informatieve producties gemaakt, zoals artikelen, video’s, onderzoeksrapporten en interviews.

Als 10 euro per maand echter je financiële draagkracht te boven gaat en je bent wel enthousiast voor wat De Vrije Media doet, stuur dan een mail naar info@cooperatiedevrijemedia en zeg dat je graag lid wil worden en … per maand kunt betalen. Dan kunnen we in goed overleg tot een oplossing komen.

Hoe lang blijf je lid? 

Omdat De Vrije Media bouwt op de bijdrage van de leden, is een jarenlang lidmaatschap vanzelfsprekend een geweldige bouwsteen. Je gaat het lidmaatschap voor tenminste een jaar aan. De Vrije Media gaat er daarbij van uit dat leden zich bewust verbinden, omdat de doelstellingen worden onderschreven. Niemand wordt echter gedwongen om tegen zijn of haar zin lid te blijven. Opzeggen kan door een mail te sturen naar info@cooperatiedevrijemedia, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het lopende jaar wordt volgemaakt.

Ik wil lid worden van de vrije media, maar het is mij niet duidelijk wat ik moet doen
Op alle pagina’s die je opent op de website staat rechts een blokje met een blauwe kleur ‘Word lid’ en daaronder ‘klik hier om lid te worden’. Als je daarop klikt dan krijg je vier opties: 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, een jaar. Als je op ‘meld je aan’klikt onder jouw keuze van welke periode, dan verschijnt er ‘winkelmand bekijken’.

Klik je daarop, dan krijg je een overzicht waarop enkele persoonlijke gegevens door jou worden ingevuld, waarop je een wachtwoord kiest, automatische incasso voor de komende periodes (wat we overigens niet geen doen vanwege de hoge kosten) en de minimale duur van het lidmaatschap (we houden niemand langer dan maximaal een jaar aan de afspraak).

Als je dit hebt gedaan, klik je op ‘meld u aan’, dan ontvang je een bevestiging per mail en de uitnodiging om de eerste betaling zelf over te maken naar de bankrekening van Coöperatie De Vrije Media bij de Triodos Bank. Je kunt – als je dat wilt- zelf een periodieke overboeking van de contributie bij je bank regelen. Het moet vanzelfsprekend niet, maar je hoeft het dan ook niet meer te onthouden.

Als de betaling door De Vrije Media is ontvangen, dan krijg je per mail de bevestiging hiervan en ben je (hoera!) lid geworden.

 Hoe verantwoordt De Vrije Media zich voor de financiële gang van zaken?

In de ledenvergadering die jaarlijks wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het vorige volledige boekjaar, wordt het financiële jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Het bestuur geeft tijdens de vergadering antwoord  op vragen van de leden naar aanleiding van het jaarverslag.

 

Wat betekent UA?

UA betekent uitgesloten aansprakelijkheid. De leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen en cropped-ico.pngtekorten van de Coöperatie. Hiervoor is gekozen om de leden te beschermen en een belangrijk bezwaar om lid te worden op voorhand weg te nemen.

Bij hoeveel leden is er een voldoende basis om succesvol te kunnen zijn?

Om echt te kunnen waarmaken wat De Vrije Media voor ogen heeft, zijn er minimaal 10.000 leden nodig. Dit aantal legt de vereiste basis dat er voor alle producties die De Vrije Media gaat maken voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

En als het ledenaantal op een lager niveau blijft steken?

De oprichters, Irma Schiffers en Ad Broere zetten zich twee jaar ervoor in om De Vrije Media op het gewenste niveau te brengen. Mocht dit niet lukken dan wordt aan de ledenvergadering voorgelegd wat het vervolg zal zijn.

Als ik wil doneren?

Mensen, bedrijven en instellingen die sympathiseren met de doelstellingen van De Vrije Media kunnen geheel vrijblijvend een donatie storten -evenals particulieren trouwens- op NL67TRIO0391208659 ten name van Coöperatie De Vrije Media UA of via paypal door op de ‘doneren’ knop te drukken.

 

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.