Coöperatie De Vrije Media U.A.’, hierna te noemen: de coöperatie, is een samenwerkingsverband van mensen, die behoefte hebben aan betrouwbare en objectieve informatie. Om hierin te kunnen voorzien worden professionele en deskundige personen en bedrijven ingehuurd door de coöperatie.

De personen en bedrijven waarmee wordt samengewerkt onderschrijven de doelstellingen van de coöperatie.

Het bestuur van de coöperatie heeft als taak om de belangen van de leden te behartigen door het aangaan van samenwerkingsverbanden met personen en bedrijven.

Het bestuur heeft tevens als taak om de activiteiten c.q. producties, genoemd onder: ‘Hoe worden de doelstellingen gerealiseerd’, te coördineren, te selecteren en te faciliteren en kan voor het uitvoeren van deze taken eveneens samenwerkingsovereenkomsten aangaan met voor de uitvoering van deze taken geschikte personen en bedrijven.

Voor wie is de coöperatie bestemd?

De nadruk ligt op de ontvangers van de informatie. Bij de coöperatie zijn dit de leden. Veel mensen ervaren een steeds groter wordende afstand tot wat de media aan nieuws en achtergronden van het nieuws presenteren. Het aanbod is veelal gekleurd, eenzijdig en voorgekookt door grote nieuwsmediabedrijven zoals Reuters. Hierdoor ontstaat verwarring over en ongeloof in wat de media presenteren.

De pogingen van internetmedia daarentegen om de feiten boven water te tillen, ook als deze niet passen in de algemeen aanvaarde opinie, worden al snel bestempeld als ‘onzin’ en ‘conspiracy’, omdat het de internetmedia ontbreekt aan de middelen en mogelijkheden om eigen onderzoek te verrichten. Hierdoor wordt de verwarring nog groter en weet men uiteindelijk niet meer ‘wat waar is en wat niet’.

De impasse die hierdoor is ontstaan, kan worden doorbroken door de coöperatie. Hierbij telt dat hoe groter het aantal leden is en hoe sterker het netwerk van personen en bedrijven waarmee de coöperatie gaat samenwerken, des te krachtiger de coöperatie wordt.

De coöperatie heeft daarom behoefte aan leden. Hoe meer leden, hoe groter het financiële draagvlak, om te kunnen samenwerken met professionele partijen. Het echter gaat niet uitsluitend om geld. De personen en bedrijven waarmee wordt samengewerkt hebben allereerst een passie om te voldoen aan de behoefte van de leden van de coöperatie aan betrouwbaar (achtergrond)nieuws en mijden daarbij geen enkel onderwerp. Ook niet als het een ‘conspiracy’ etiket heeft.

Het financiële draagvlak is van groot belang om de middelen te hebben voor zaken zoals grondige onderzoeksjournalistiek, een stevige redactie, aansprekende radio en tv-producties en professionele publicaties. De coöperatie bouwt hierdoor een naam op van moed, betrouwbaarheid, objectiviteit, en professionaliteit.

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.