Onder deze rubriek kunnen leden die zelf onderzoek hebben gedaan over een onderwerp, bijvoorbeeld over gezondheid, voeding, energie, politiek, banken, hun artikel naar De Vrije Media redactie sturen: ad@cooperatiedevrijemedia.nl. Als het past binnen de doelstelling van De Vrije Media en als het een leesbaar en begrijpelijk verhaal is, dan wordt het in de juiste categorie geplaatst.

Het kan ook zijn dat het artikel wordt geschreven door iemand met een journalistieke achtergrond en ervaring of met een duidelijk schrijftalent. In dat geval zal de redactie het artikel plaatsen onder een van de hoofdcategorieën en de auteur of journalist toevoegen aan contribuanten. Op deze manier werken de leden ten nauwste met elkaar samen en kan er al snel een grote diversiteit aan belangwekkende informatie op de site gepubliceerd worden.

Suggesties voor video’s en artikelen kunnen door leden worden gemaild naar irma@cooperatiedevrijemedia.nl

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.