Doelstellingen

De doelstellingen van de coöperatie zijn:

  1. Het geven van betrouwbare informatie over alle belangrijke maatschappelijke vraagstukken in de breedste zin van het woord.
  2. Het corrigeren van foutieve informatie via de media waardoor mensen een onjuist beeld krijgen over wat er zich afspeelt in de wereld.
  3. Het inspireren van mensen tot actieve deelname aan maatschappelijke verandering, gericht op een samenleving waarin de mens, menselijke waardigheid, vrede, ethiek en liefde centraal staan.

logo-de-vrije-media

Hoe worden de doelstellingen gerealiseerd

De coöperatie wil deze doelstellingen realiseren door:

  1. Het verrichten van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.
  2. De publicatie van boeken, artikelen, magazines, zowel digitaal als fysiek.
  3. Het organiseren van congressen, symposia en workshops.
  4. De exploitatie van een radio en tv-zender.
  5. Het geven van ondersteuning aan initiatieven die passen in de doelstelling van de Coöperatie De Vrije Media.
  6. Alle overige wettelijk toegestane middelen.

 

Veelgestelde vragen

Waarom een coöperatie?

De oprichters hebben voor deze vorm gekozen, omdat samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid belangrijk zijn in deze tijd, waarin verandering een noodzaak is geworden. De leden dragen met elkaar De Vrije Media. Initiatieven zoals deze staan al snel onder (te) grote druk als hierin een paar mensen centraal in staan. Hoe breder het draagvlak, hoe groter de kans van slagen. Er komt geen hiërarchie, geen top-down benadering in de ouderwetse trant van “wij weten wat goed voor jullie is”, maar een initiatief van onderen op. De mening van de leden zal daarom ook regelmatig worden geraadpleegd over meerdere onderwerpen, zoals aan welke thema’s aandacht wordt besteed, met welke professionals De Vrije Media een samenwerking aangaat en of het nieuws wordt gedeeld met de collega’s op internet en zo ja tegen welke voorwaarden. Het democratisch principe van de meerderheid beslist zal worden geëerbiedigd. Ook de hoogte van de contributie zal besproken worden in de ledenvergadering.

Hoe hoog is de contributie en wat wordt er met het geld gedaan?

De oprichters hebben tot een contributie van 10 euro per maand besloten. Dit is 120 euro per jaar. Voor dit geld wil De Vrije Media veel doen. Er wordt een internationaal netwerk opgebouwd van met De Vrije Media samenwerkende correspondenten, documentairemakers, journalisten, auteurs, wetenschappelijk onderzoekers en instituten die de doelstelling van De Vrije Media onderschrijven. Het maken van professionele, betrouwbare , goed onderbouwde, informatieve producties, zoals artikelen, video’s, onderzoeksrapporten, interviews kosten geld. Zeker als daarvoor beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld laboratoria om de samenstelling van de uitlaatgassen van vliegtuigen (chemtrails) op een wetenschappelijk verantwoorde manier te meten, wetenschappelijke instituten die een diepgaand onderzoek doen naar bijvoorbeeld de pensioenfondsen, de samenstelling van vaccinaties, het (onvrijwillige) donorschap, de werking van ‘alternatieve’ geneesmiddelen enz. enz.. Teveel om op te noemen. De ambitie van De Vrije Media reikt ver en het aantal leden bepaalt hoever kan worden gesprongen.

Hoe verantwoordt De Vrije Media zich voor de financiële gang van zaken?

In de ledenvergadering die jaarlijks wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het vorige volledige boekjaar, wordt het financiële jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Het bestuur geeft tijdens de vergadering antwoord  op vragen van de leden naar aanleiding van het jaarverslag.

Logo De Vrije Media

Coöperatie De Vrije Media UA is een ledenorganisatie;
de leden vormen een paraplu boven De Vrije Media.

 

Wat betekent UA?

UA betekent uitgesloten aansprakelijkheid. De leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen en tekorten van de Coöperatie. Hiervoor is gekozen om de leden te beschermen en een belangrijk bezwaar om lid te worden op voorhand weg te nemen.

 

In eerste instantie draait het om Irma Schiffers en Ad Broere?

Het vertrekpunt ligt bij de twee bewogen en gemotiveerde duizendpoten Irma en Ad. Beide zijn ze al lang actief om mensen te informeren over wat ze onderzoeken, om de desinformatie/misinformatie van de mainstreammedia te debunken en om het bewustwordingsproces mee te ondersteunen. Hierbij lopen zowel Irma als Ad tegen de grenzen van hun kunnen aan. Zowel de energie als de middelen leggen beperkingen op. Met meer middelen kunnen ze dieper in de ‘rabbithole’ duiken, waardoor hun publicaties nog meer worden onderbouwd. Dit is een plus, maar niet het doel. Het doel is, dat de leden het Irma en Ad mogelijk maken om uit het centrum te stappen en een grote groep van professionals, wereldwijd, het werk te laten doen. Dan wordt Coöperatie De Vrije Media het initiatief waarvoor het bedoeld is en speelt het de voortrekkersrol die de internetmedia betrouwbaarder gaat maken dan de mainstreammedia. We zitten op het juiste spoor als niemand meer het ‘conspiracy etiket’ op het werk van De Vrije Media DURFT te plakken en de publicaties op alle niveau’s van de samenleving serieus worden genomen.

Met wie wil De Vrije Media samenwerken? Noem eens namen…

Er zijn journalisten, onderzoekers, instituten, nieuwsmedia die op het internet een goede naam hebben opgebouwd, bijvoorbeeld James Corbett, Paul Graig Roberts, F. William Engdahl, Global Research, WantToKnow en WeAreChange, Follow The Money, om er enkele te noemen. Coöperatie De Vrije Media streeft naar een collegiale samenwerking met deze professionals en instituten. Het betekent niet dat de informatie van anderen klakkeloos wordt overgenomen. Het wordt toegepast bij eigen onderzoek, met bronvermelding als er uit het werk van anderen wordt geciteerd. Verder zal worden ervaren welke journalisten, zoals Arnold Karskens,  zich durven te verbinden met De Vrije Media. We zullen zien. In elk geval sluiten we niemand uit, die de doelstellingen van De Vrije Media onderschrijft en die de kwaliteiten heeft om toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Bij hoeveel leden is er een voldoende basis om succesvol te kunnen zijn?

Om echt te kunnen waarmaken wat De Vrije Media voor ogen heeft, zijn er minimaal 10.000 leden nodig. Dit aantal legt de vereiste basis dat er voor alle producties die De Vrije Media gaat maken voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

En als het ledenaantal op een lager niveau blijft steken?

De oprichters, Irma Schiffers en Ad Broere zetten zich twee jaar ervoor in om De Vrije Media op het gewenste niveau te brengen. Mocht dit niet lukken dan wordt aan de ledenvergadering voorgelegd wat het vervolg zal zijn.

Hoe kan ik mij aanmelden als lid?

Op de website, die op 28 september 2016 zal worden gepubliceerd, staat een link naar een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van De Vrije Media. Alleen personen kunnen lid worden van De Vrije Media. Bedrijven en instellingen, die sympathiseren met de doelstellingen van De Vrije Media kunnen geheel vrijblijvend een donatie storten -evenals particulieren trouwens- op NL67TRIO0391208659 ten name van Coöperatie De Vrije Media UA.

Waarom een coöperatie? 

Een Coöperatie is een organisatie van burgers gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. De leden van een Sociale Coöperatie kunnen samen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn.

Wel ben ik bang dat het een broeinest van allerlei complottheorieën gaat worden. Benieuwd hoe ze dat gaan voorkomen? Verder hoop ik op meer geschreven artikelen en minder interviews. Het geschreven wordt is makkelijker op te nemen en in eigen tempo of op eigen wijze te lezen.

Er is nog nooit een kok gevonden die koken kan voor alle monden en De Vrije Media mijdt geen enkel onderwerp, maar onderzoekt wel grondig voordat er wordt gepubliceerd. Verder, als het initiatief door voldoende leden wordt gedragen, dan kan De Vrije Media doen waarvoor het is opgericht. Als je nu al het uiterste verwacht dan keer je het om. DVM heeft middelen nodig om te kunnen doen waarvoor het is opgericht en die middelen komen er via de leden.

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.