Coöperatie De Vrije Media wordt opgeheven

Op 12 oktober 2017 werden de leden van Coöperatie De Vrije Media per brief geïnformeerd over de voorgenomen beëindiging van de cooperatie. De doelstelling was om een platform te bouwen, waarop de leden de informatiebehoefte kenbaar maken over alle onderwerpen die in de belangstelling staan. Aan de andere kant zouden zich de journalisten en andere publicisten melden, die in die informatiebehoefte zouden voorzien. Door een aantal oorzaken is van deze doelstelling niets terecht gekomen. Het ledenaantal was na een jaar ploeteren te klein en journalisten kwamen niet ‘over de brug’. Daardoor bleef De Vrije Media ver verwijderd van wat de bedoeling was.

De brief aan de leden werd vrijwel unaniem goed ontvangen. Daarom kan worden vastgesteld dat het besluit om de cooperatie te ontbinden de steun heeft van de leden. Aan de leden is in het schrijven van 12 oktober verzocht om de contributiebetaling stop te zetten. Langs deze weg ook het verzoek om niet (meer) te doneren. De boodschap is gelukkig bij de meeste betrokkenen – leden en donateurs – al duidelijk overgekomen. Degenen die na 12 oktober nog hebben gedoneerd in de veronderstelling dat De Vrije Media actief zou blijven, kunnen hun donatie terugvragen.

In de afgelopen maand zijn vrijwel alle artikelen die door Ad Broere zijn geschreven overgebracht naar www.adbroere.nl  Op deze site komen ook de nieuwe publicaties van Ad Broere te staan. De video interviews zijn op 1 juli 2017 overgedragen aan Stichting DVM-TV, waarin Irma Schiffers haar werk voortzet. Recent werd de website www.dvm-tv.com gepubliceerd. De overige artikelen staan nog op deze site, die voorlopig nog in de lucht blijft. Als je artikelen wilt overnemen, dan is het verzoek om hierover te overleggen met de auteur(s).

We bedanken de leden en donateurs voor hun medewerking. Hopelijk is door De Vrije Media de basis gelegd voor een vraaggestuurde betrouwbare informatievoorziening, die wordt verzorgd door kundige en onafhankelijke publicisten, financieel mogelijk gemaakt door leden en/of donateurs.

 

Ad Broere, bestuurder van Coöperatie De Vrije Media ‘in opheffing’

 

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.