change

Tijdelijke ‘radiostilte’ rond De Vrije Media

(bewerkt op 6 september) Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nieuwe aanpak. Panels gaan ertoe bijdragen dat de informatievoorziening via De Vrije Media vraaggestuurd wordt. Er is nu overleg met het eerste panel, dat binnenkort van start zal gaan.

Verder gaat het om professionaliteit en de grootst mogelijke mate van zorgvuldigheid en objectiviteit bij de publicaties. De Vrije Media claimt niet dat het De Waarheid verkondigt, maar is wel op zoek naar de beste benadering van die waarheid door onderzoek. Voor elk onderwerp dat door het panel wordt uitgekozen, wordt gezocht naar de meest geschikte producent, waardoor de best mogelijke publicatie en de meest geschikte vorm worden gegarandeerd.

In de tweede helft van september verwacht De Vrije Media de eerste publicaties te kunnen presenteren, die op deze manier tot stand zijn gekomen en die ‘projecten’ worden genoemd. Hiervoor wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op donateurs om financieel bij te dragen aan de projecten, als de middelen van De Vrije Media ontoereikend zijn om de totstandkoming ervan te kunnen financieren.

Totdat de radiostilte voorbij is, zullen er alleen nieuwe publicaties verschijnen, die voldoen aan de kwaliteitseisen. Er zal zo goed mogelijk worden omgegaan met een goede balans van continuïteit in de publicaties en het in het oog houden van de doelstelling van De Vrije Media. In een later stadium is er meer ruimte voor ledenbijdrages en opinieartikelen. De Vrije Media wil via de ledenpanels primair laten zien wat de kernbedoeling van het initiatief is.

Eind september worden de plannen voorgelegd op een vergadering waarvoor alle actieve leden worden uitgenodigd. De eerste bespreking met het ledenpanel heeft inmiddels plaatsgevonden.

De Vrije Media laat het hoofd dus niet hangen, integendeel.

Ad Broere, Coöperatie De Vrije Media UA

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.