*ILLUSTRATIE* DEN HAAG - Combofoto van verkoopborden voor de woningmarkt. Door de verlaging van de overdrachtsbelasting is de verwachting dat de huizenmarkt komend kwartaal meer woningen verkocht worden. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

De woningmarkt opnieuw onder hoogspanning?

Het heeft er alle schijn van dat we opnieuw massaal in de luren worden gelegd door de winstzoekers op de eigen woningmarkt. Uit een recent rapport van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), zou blijken dat de woningmarkt opnieuw naar een kookpunt toebeweegt en dat je snel moet zijn, wil je nog een huis in de Randstad en zelfs in de polders kunnen bemachtigen.

De makelaars waarschuwen voor een ‘implosie’ van de woningmarkt, omdat de vraag veel groter zou zijn dan het aanbod. Los van het feit dat er regionaal nog steeds grote verschillen zijn, is de dreigende implosie vooral het gevolg van de verschroeide aarde tactiek die op de woningmarkt wordt toegepast. Na ons de zondvloed. De woningprijzen en de daarmee samenhangende hypotheken stijgen tot een hoogte die totaal niet in overeenstemming is met de economische werkelijkheid van het merendeel van de Nederlandse huishoudens. Omdat de huren in deze waanzin meebewegen, worden veel gezinnen echter welhaast gedwongen om te kiezen voor een -veel te dure- koopwoning.

Geholpen door een voor dit financiële stelsel waanzinnige rente, zijn -absurd- hoge hypotheekbedragen mogelijk geworden voor bescheiden inkomens. De gemiddelde woningprijs is opgelopen tot 258.000 euro (voor mensen uit de gulden-tijd fl.569.000…) Bovendien hebben de lonen al tijden lang geen gelijke tred gehouden met de prijsontwikkeling op de woningmarkt.

Die lage rente is er niet om de huizenkopers te gerieven. De rente wordt vooral door de ECB laag gehouden om de dreigende financiële ramp in de zuidelijke eurolanden voor zich uit te schuiven. In de V.S. en in Canada is de rente in een stijgende trend gekomen en onvermijdelijk zal de ECB hierin mee moeten gaan. De hypotheekrentes zullen dan snel volgen.

Bovendien is er druk vanuit de EU op Nederland om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen en om de voorwaarden waaronder een hypotheek kan worden verkregen aan te scherpen. Want de EU vindt dat de de hypotheekschuld in Nederland veel en veel te hoog is en dat die moet worden teruggebracht.

Dat er waarde van de woning tegenover de hypotheekschuld staat, wordt niet echt serieus genomen. De huizenprijzen liggen op het niveau van voor de crisis en in de grote steden, waar de gekte heeft toegeslagen, zelfs flink daar boven. Er wordt rekening gehouden met een nieuwe, nog sterkere prijsdaling dan na 2009.

Deze informatie krijg je niet van de op winstbejag uit zijnde belanghebbenden bij de verkoop van woningen. Lees meer over hoe dit financiële stelsel in elkaar zit en over de risico’s van de ‘eigen’ woning

Ad Broere, econoom

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.