cooperation-cloud-computing

DE VRIJE MEDIA, EEN REVOLUTIE IN DE INFORMATIEVOORZIENING

In het tweede jaar van haar bestaan gaat De Vrije Media zich nog nadrukkelijker dan tot dusver richten op het coöperatieve karakter. In een coöperatie kunnen door samenwerking dingen worden bereikt, die voor het individu onhaalbaar zijn.

In de vorige nieuwsbrief werd uit de doeken gedaan hoe de informatievoorziening zal worden omgekeerd van top-down naar van onderen op. Er is een groot aantal onderwerpen waarover er een grote behoefte is aan duidelijke, objectieve en betrouwbare informatie. De mainstreammedia laten hierin steken vallen, omdat de nieuwsvoorziening uit die hoek veelal wordt gestuurd door politieke en commerciële overwegingen.  De internetnieuwsmedia doen weliswaar veel om de tekortkomingen van de mainstream bloot te leggen, maar bieden in het algemeen niet een volwaardig alternatief door gebrek aan professionaliteit en aan middelen.

De omkering in de informatievoorziening die De Vrije Media wil bewerkstelligen, heeft een revolutionair karakter. De leden en donateurs gaan zelf vaststellen waarover ze willen worden geïnformeerd en ook op welke manier de informatie wordt gepresenteerd. Leden en donateurs kunnen zich aanmelden voor een panel dat elk half jaar een nieuwe samenstelling krijgt.

De werkwijze is als volgt. Een panel bestaat uit maximaal acht mensen. Zij gaan maandelijks in overleg om de onderwerpen vast te stellen, waarover een (grote) informatiebehoefte is. Deze onderwerpen worden in volgorde gebracht naar prioriteit. Vervolgens wordt nader gespecificeerd wat er moet worden gedaan. Bijvoorbeeld:

Er is behoefte aan een documentaire over vaccinatie, waarin wordt ingegaan op vragen die bij ouders van jonge kinderen leven, zoals:

  • Waarom zijn dokters die financieel belang hebben bij vaccinaties de zegslieden voor de gezondheidsautoriteiten?
  • Kunnen de overheidsautoriteiten echt worden vertrouwd als ze zeggen dat het gaat om het beschermen van mijn kinderen als ze zo verbonden zijn met de farmaceutische industrie?
  • Waarom zitten er toxische stoffen in vaccins?
  • Heeft mijn kind echt vaccinaties nodig, of verkoopt iemand ze, zoals Coca Cola of videogames?
  • Waarom is het acceptabel dat er kinderen worden opgeofferd aan het groter goed van het uitbannen van epidemieën en infectieziektes?
  • Is dat groter goed werkelijk of is het een waanbeeld, ingebracht uit commerciële of andere motieven?

Het spreekt vanzelf dat er veel voor nodig is om zo’n documentaire te kunnen produceren. Gekwalificeerde onderzoekers, interviewers, producenten, technici, redactie etc. Het panel hoeft dit echter niet allemaal te bedenken. Als het onderwerp in overleg is vastgesteld en de vragen zijn geformuleerd, dan wordt dit op de site gepubliceerd. Hierop kan worden ingeschreven door het bedrijf, de personen, de stichting etc., die de opdracht zou willen uitvoeren. Zij maken een pitch, waarin staat hoe ze het doen, met wie, hoeveel tijd en welk budget er nodig is. Het panel selecteert uit de reacties de aanbieder met wie zij willen werken.

De voor de productie benodigde financiële middelen worden vervolgens door crowdfunding verworven. Op de site wordt het door het panel geselecteerde project aangeboden, compleet met wie de productie gaat doen, hoe en welk budget ervoor nodig is. Donateurs kunnen dan het project adopteren door een bedrag te storten. Als het benodigde geld bijeen is gebracht dan kan de producent aan het werk.

Zo wordt De Vrije Media de coöperatie die de oprichters een jaar geleden voor ogen hadden en wordt het mogelijk gemaakt om door samenwerking mogelijk te maken wat een revolutie in medialand mag worden genoemd.

Naast deze projecten, die de ruggengraat gaan vormen van De Vrije Media, blijft er de mogelijkheid open voor mensen die over een onderwerp veel weten, belangrijke informatie hebben die ze graag willen delen, een duidelijke mening over een onderwerp hebben, hun journalistieke kwaliteiten willen beproeven enz. om hun artikelen, video’s, infographics, interviews naar de redactie van De Vrije Media te sturen met de vraag om het te publiceren.

Door lid te worden of door donateur te zijn, kun je binnenkort in directe zin meewerken aan het vormgeven van De Vrije Media, als het unieke platform voor informatievoorziening. Meer informatie volgt.

© Ad Broere, Coöperatie De Vrije Media UA

Voel je ervoor om in een panel deel te nemen? Stuur dan een mail met een korte c.v. naar ad@cooperatiedevrijemedia.nl  Je kunt deelnemen aan het panel als (betalend) lid of als donateur.

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.