toekomst dvm 3

De Vrije Media, een eigenzinnige cooperatie

Onder de dekmantel van ‘opiniestuk’ wordt de meest flagrante nonsens gedebiteerd in de mainstream media. Als je niet past in het sjabloon van hoe er moet worden gedacht en over hoe er moet worden gesproken, dan is de jacht geopend. Degenen die afwijkende opvattingen hebben van wat als ‘kloppend’ wordt geaccepteerd krijgen etiketten opgeplakt zoals: ‘complottheorist’, ‘racist’, ‘nepnieuwsbrenger’, ‘extreemrechts’ enz.  Uitsluitend met de bedoeling om de persoon in kwestie te demoniseren en te marginaliseren. Door de lezers en kijkers zelf een stem te geven, wil De Vrije Media de top-down hiërarchie van de mainstreammedia doorbreken en tegelijkertijd vakkundige journalisten en redacties laten doen waarvoor ze zijn opgeleid: waarheidsgetrouwe en onderbouwde informatie geven.

Mediapropaganda

Het ging zo goed. Niemand die de autoriteit van kranten zoals in Nederland NRC en Volkskrant en tv-programma’s zoals Nieuwsuur en Eenvandaag ter discussie kon stellen, want het fort is stevig gesloten voor andersdenkenden. Wat deze kranten schreven en wat er in de tv-programma’s werd gezegd over bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingsstrijd tussen Hillary Clinton en Donald Trump werd door heel veel mensen voor waar aangenomen. Clinton als de gerede kandidaat voor het presidentschap en Trump als de man die het beslist niet moest worden omdat dat zou uitdraaien op een ramp. De informatie die op internet doorsijpelde over wie Hillary Clinton in werkelijkheid is, drong niet door tot de mainstreammedia en voorzover er iets over werd gezegd was het om de ‘beweringen over Clinton’ af te doen als complotten en nepnieuws. De autoriteit van de mainstream was en is zo groot dat enkel de uitspraak dat de informatie niet klopt, voldoende is. Het hoeft niet onderbouwd te worden waarom het onzin is. Die autoriteit heeft geleid tot arrogantie. In de arrogantie is een deuk gekomen doordat Trump president werd. Het gaat niet om de persoon Trump, als zou zijn presidentschap een zegen zijn voor de wereld, maar om het feit dat de ‘his masters voice’ media er niet in slaagden om hun kandidaat te laten winnen.

“We zijn de Washington Post,  New York Times, Time Magazine en andere grote media erkentelijk dat zij onze vergaderingen hebben bijgewoond en zich al meer dan veertig jaar hebben gehouden aan hun belofte van geheimhouding.”

David Rockefeller, in een lezing tijdens de Bilderberg vergadering in Baden-Baden, Duitsland, juni 1991.

De reactie op de verkiezing van Trump bij de media komt uit onzekerheid voort. Kennelijk kan ‘het volk’ niet zo effectief in de meningsvorming worden gestuurd dat ze precies doen wat ‘wij’ het beste achten. Het gevolg van deze onzekerheid is een haast defensieve houding, waarbij de overtreffende trap wordt toegepast van de methode die al langer in zwang is. Als je tegen globalisering bent, dan ben je een loser, die jaloers is op degenen die de zegeningen van de globalisering hebben opgepakt. Uitleg waarom globalisering goed is, waarom nationale soevereiniteit tot het verleden behoort, waarom het goed is om de grenzen open te stellen voor immigratie, waarom de eigen cultuur passe is, is onnodig. Het IS gewoon goed en degenen die er kritiek op hebben zijn niet OK, want extreemrechts, racistisch, jaloers, loser etc.

Er wordt niet gezocht naar wat het in werkelijkheid is. De feiten zijn niet van belang, wat telt is het doel dat wordt beoogd met het nieuws zoals dat wordt gepresenteerd.

toekomst dvm 1

Het wordt de kritische volger van het nieuws wel steeds duidelijker dat propaganda daarbij een niet te onderschatten rol speelt. Propaganda in de betekenis van een bepaalde zienswijze op onderwerpen zoals de EU, vaccinatie, gezondheid, geopolitiek, globalisering als de enig juiste naar voren te brengen en als een onwrikbare feitelijkheid in de hoofden van de kijkers en lezers te installeren. Er wordt niet gezocht naar wat het in werkelijkheid is. De feiten zijn niet van belang, wat telt is het doel dat wordt beoogd met het nieuws zoals dat wordt gepresenteerd. Andere opvattingen worden genegeerd of als ze niet kunnen worden genegeerd, dan worden ze bestreden met etiketten zoals ‘racist’

Etiketteren is niet voorbehouden aan links. Er zijn minstens even veel voorbeelden van ‘belangenjournalistiek’ te geven door media met een rechtse signatuur. Het gaat erom dat professionele onderzoeksjournalistiek, gericht op waarheidsvinding, een schaars artikel is geworden.

 

De Vrije Media

De Vrije Media werd in juli 2016 opgericht en bestaat op het moment van schrijven van dit artikel een jaar. Het doel van De Vrije Media is een onafhankelijk professioneel onderzoeksjournalistiek platform te zijn. Onafhankelijk, omdat het niet is verbonden aan een politieke- of levensbeschouwelijke richting. Professioneel omdat er hoge waarde wordt toegekend aan het vakmanschap van journalisten en een redactie, die op zoek zijn naar de waarheid van een groot aantal onderwerpen, waarover door alle gekleurde-, gefilterde- en desinformatie een grote mate van verwarring bestaat bij veel mensen.

“De rol die veel journalisten voor zichzelf zien weggelegd gaat ver voorbij hun kerntaak. En die is naar mijn mening nog altijd: onafhankelijk en onpartijdig op zoek naar de waarheid. Vooral als dat een onaangename of ongemakkelijke waarheid is.”

Roderick Veelo

toekomst dvm 4

De Vrije Media wil dat mensen objectief en feitelijk worden geïnformeerd over de onderwerpen waarvan de behoefte aan zuivere informatie groot is. Binnenkort worden een aantal van deze onderwerpen op de site voorgelegd. De Vrije Media publicaties van het afgelopen jaar en de reacties hierop zijn daarbij richtinggevend. De volgorde wordt daarbij compleet omgekeerd van van boven naar beneden naar van beneden naar boven. De keuze van de onderwerpen die worden aangepakt wordt door de lezers en kijkers gemaakt.

Omdat De Vrije Media zich vanaf nu gestaag gaat ontwikkelen tot de professionele organisatie, zoals vanaf de start voor ogen stond, wordt er een beroep gedaan op iedereen -personen, bedrijven, instellingen- die geïnformeerd wil worden op de manier, zoals hierboven beschreven. Dat beroep is vooral financieel. Het lidmaatschap staat open voor privépersonen en het lidmaatschapsgeld wordt vooral gebruikt om de organisatie te laten functioneren. Voor het journalistieke werk is echter meer nodig. Daarom wordt de mogelijkheid geopend om een onderwerp te adopteren door er een donatie voor te storten. De Vrije Media zorgt er dan voor dat het geld op de bedoelde manier wordt besteed. Dat kan door een onderzoeksjournalist aan het werk te zetten, het kan ook door interview(s), door een documentaire, of door infographics, afhankelijk van de aard van het onderwerp (het project) en van de voorkeur van de donateurs. Er wordt op een transparante wijze over de projecten gecommuniceerd. Per project komt op de site een overzicht te staan, met hoeveel er is gedoneerd en wat er met de donaties wordt gedaan. Hierdoor komt de informatievoorziening in de handen van degenen die belang hebben bij deze informatie te liggen en wordt de huidige hiërarchische mediastructuur doorbroken zonder strijd te voeren.

Binnenkort volgt er meer informatie over de projecten en de nieuwe werkwijze. Werk mee aan het goed geïnformeerd worden -en blijven- over de onderwerpen waarover jij wilt weten hoe het ècht zit door donateur of lid te worden. 

© Ad Broere

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.