de vrije media

De Vrije Media gaat door, met de steun van leden en donateurs

In de afgelopen driekwart jaar hebben de publicaties van De Vrije Media een toenemende belangstelling getrokken. De publicaties die het meest worden bekeken en gelezen, gaan over onderwerpen die mensen raken en waarover in de media te eenzijdig, onvolledig of onjuist wordt bericht. Hieruit kan worden geconcludeerd dat De Vrije Media in een behoefte voorziet en dat er een basis is om op verder te gaan. In de komende tijd gaat De Vrije Media verder professionaliseren. De nadruk ligt op de kwaliteit van de publicaties.

Het onderzoeksjournalistiek platform waarnaar De Vrije Media zich verder wil ontwikkelen, krijgt betekenis naarmate er meer journalisten kunnen worden ingeschakeld, die kunnen leveren wat De Vrije Media als opdrachtgever van hen vraagt. Om als opdrachtgever te kunnen optreden moet De Vrije Media beschikken over geld. Daarom zijn donaties en lidmaatschapsbijdragen zo belangrijk, want zij maken professionele journalistiek mogelijk.

Onderzoeksjournalistiek gaat niet alleen over het onthullen van misstanden maar wil ook inzicht geven in de structurele factoren die daaronder liggen.

Marcel Metze

De vraag is, of je de ‘je eet maar wat wij je opdienen’ media informatie wilt, of dat je zelf gaat bepalen wie er voor jou gaat uitzoeken hoe het nu ECHT zit met de onderwerpen die jou bezighouden. Goed geïnformeerd zijn betekent dat je niet (meer) op het verkeerde been kunt worden gezet, als je een klacht hebt naar de bank, overheid, zorginstituut, energieleverancier, deurwaarder, verzekeraar, wetenschapper, belasting enz. enz. Goed geïnformeerd zijn betekent ook dat je de juiste beslissing kunt nemen, zoals het wel of niet laten vaccineren van je kinderen of de behandelingsmethode die je kiest als je een ziekte hebt.  Hoe vaak ben je al het bos ingestuurd met de mededeling dat ‘je het niet begrijpt’, of dat ‘het anders zit dan je zegt’.  Degenen die beroepsmatig goed geïnformeerd zijn over willekeurig welk onderwerp, zijn veelal niet zo geneigd deze op een transparante manier te delen, want kennis is macht. Dit moet afgelopen zijn. Kennis, informatie, is er om gedeeld te worden. Goed geïnformeerde mensen hebben meer zelfvertrouwen en gaan daardoor eerder een discussie aan met autoriteiten, of nemen de voor hen juiste beslissing.

De Vrije Media werkt niet vanuit een ideologie en evenmin vanuit een vooroordeel. Bij elk onderwerp wordt gezocht naar wat het werkelijk is en niet naar de bevestiging van wat er al over wordt gedacht. Dat er daarbij altijd hindernissen zijn, zoals bijvoorbeeld het geen toegang krijgen tot archieven en dossiers, is geen beperking om tot het uiterste te gaan, in het streven de feiten boven water te tillen. Er is wat dit betreft een groot onontgonnen terrein en De Vrije Media kan daarop veel bereiken met de steun van leden en donateurs. Hoe meer middelen, hoe groter de mogelijkheden: naast publicaties in woord en beeld, kan ook worden gedacht aan symposia en congressen.

Lid zijn bij De Vrije Media betekent overigens niet dat je speciale privileges hebt, bijvoorbeeld door toegang te hebben tot publicaties met uitsluiting van niet-leden. Je draagt bij aan de ontwikkeling van het onderzoeksjournalistiek platform en als dat goed functioneert, dan zit daarin je beloning. Door lid te zijn kan De Vrije Media rekenen op continuïteit in je bijdrages. Wat overigens niet inhoudt dat er incassomaatregelen worden genomen, als de betaling een keer niet uitkomt. Als je niet kiest voor het lidmaatschap maar wel De Vrije Media wilt ondersteunen dan zijn donaties ook zeer welkom. Word daarom lid of donateur, in de rechterkolom op deze pagina staat hoe. Denk niet ‘laat anderen het maar doen’ als je wilt dat het wat gaat worden met De Vrije Media.

Ad Broere

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.