DE TOEKOMST VAN DE VRIJE MEDIA

In september 2016 spraken wij – Irma Schiffers en Ad Broere – in een interview over onze plannen met betrekking tot De Vrije Media.  Het is nu juni 2017 en tijd voor een evaluatie en een vooruitblik. Er zijn in de afgelopen maanden 117 artikelen en 19 video’s gepubliceerd.  Gelet op de kleine omvang van het team dat deze productie heeft gerealiseerd, is dit een niet geringe prestatie.  Helaas bleven de budgetmogelijkheden zeer beperkt door het relatief kleine aantal leden dat De Vrije Media financieel ondersteunt.  Daardoor is De Vrije Media tot dusver blijven steken in ‘liefdewerk oud papier’.  Dit was niet de opzet en ook niet de bedoeling, daarom hebben wij het ‘hoe nu verder’ besproken. Doorgaan op dezelfde voet vinden we ongewenst.

De contouren van hoe de toekomst van De Vrije Media er wat ons betreft uit gaat zien, zijn nu bekend. Aan de invulling ervan wordt momenteel gewerkt en verdere informatie wordt zo spoedig mogelijk door ons gegeven.

Irma gaat zich in de in oprichting zijnde ‘Stichting DVM-TV’  (Dutch Vision Movement-TV), richten op internationale videoproducties. De nadruk ligt daarbij op human interest interviews. Irma gaat het accent plaatsen op mensen, die hun vaak ingrijpende ervaringen voor de camera willen delen met de kijker, zonder al te snel over te gaan tot een oordeel van de interviewer, daarbij zoekend naar de objectiviteit.

Ad gaat in de komende maanden werken aan de verdere ontwikkeling van Coöperatie De Vrije Media als het beoogde onderzoeksjournalistiek platform, voorlopig specifiek gericht op Nederland. Het plan voor deze verdere ontwikkeling wordt op een ledenvergadering voorgelegd. Deze ledenvergadering vindt eind augustus of begin september 2017 plaats. De bedoeling hiervan is, om binnen een zo kort mogelijke termijn  Coöperatie De Vrije Media op het gewenste professionele niveau te brengen.

In de komende periode gaan wij  gestaag door met waar we in de afgelopen maanden al volop mee bezig zijn geweest. Er valt dus geen stilte voor wat betreft de publicatie van video’s en van artikelen. Wel zal de frequentie van de publicaties wat lager zijn door  alle andere zaken die in de komende maanden worden geregeld. Wij hebben er vertrouwen in dat allen die tot dusver De Vrije Media financieel hebben gesteund als lid of donateur, dit blijven doen als naast Coöperatie De Vrije Media ook Stichting DVM-TV haar werk gaat doen.

 

Irma Schiffers

Ad Broere

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.