Planet Trump 2

Planet Trump. The World in 2017

Dit artikel van Laure Galjart werd eerder geplaatst op het ledenforum van De Vrije Media.

Inmiddels is Planet Trump een feit. Maar wat betekent dat? De cover van The Economist leidde ook dit jaar weer tot vele speculaties wat er komend jaar te gebeuren staat. De editors zijn zich terdege bewust van het feit dat ‘conspiracy theorists’ en masse aan het interpreteren slaan. In de rubriek ‘Uncovered’ (p. 78) over de cover van 2016 merken ze schamper op dat er zelfs interpretaties waren die meenden dat de schietpartij in een homoclub in Orlando aangekondigd werd. ‘All this seemed to be based on a belief that The Economist has a special window into the future’. Was dat maar waar schrijven ze. Maar eerdere covers voorspelden gebeurtenissen die daadwerkelijk later in dat jaar plaatsvonden. Bijvoorbeeld de aanslagen op 13 november 2015 in Parijs op de cover van The World in 2015. Hoe kan dat? Kunnen de editors van the Economist tijdreizen of met behulp van remote viewing in de toekomst kijken? Allebei mogelijk, maar waarschijnlijker is – gezien het feit dat het tijdschrift gedeeltelijk door de Rothschilds wordt gefinancierd – dat de editors in dienst staan van hen die stap voor stap door middel van ‘social engineering’ hun doel van een nieuwe wereldorde proberen te bereiken.

Deze methode van voorspellen staat bekend als ‘revealing of the method’, ‘predictive programming’, ‘manufacturing of consent’ of is soms gewoon een vorm van spotternij. De achterliggende gedachte is dat de vrije wil niet zomaar doorkruist mag worden. Als van te voren is aangekondigd wat er te gebeuren staat en niemand daar tegen ingaat, geldt ‘wie zwijgt, stemt toe’! Ook speelt het bewerkstelligen van angst en een gevoel van machteloosheid, bewust of onbewust, een rol. [1]

 

De interpretaties van de cover The World in 2017 variëren van doom & gloom tot ‘Trump is de messias’. Volgens the Economist wordt 2017, zo staat in hun editorial met de veelzeggende titel Planet Trump, a new world order te lezen, een jaar van revolutie. Hoe dan ook, iedere interpretatie van buitenstaanders blijft speculatief. Wat hier volgt is mijn poging om zaken met elkaar te verbinden.

cover economist

Op de cover staat de tekst Planet Trump met daaronder een tarot legging van acht kaarten. De achtergrond bestaat uit een sterrenhemel. Opvallend is dat er alleen kaarten uit de Grote Arcana zijn gebruikt, of ook wel troefkaarten: Trump cards dus. Is deze woordspeling een grap of geldt hier ‘nomen est omen’ en fungeert Trump letterlijk als troef, ingebracht tegen ieders verwachting in, om het ‘spel’ te winnen? Heeft ‘draining the swamp’ een heel andere betekenis dan de kiezers eraan hebben gegeven? Welke swamp wordt er eigenlijk bedoeld?

Wat verder opvalt is dat de afbeelding van kaarten totaal afwijkt van het origineel en slechts af en toe een element van het origineel bevat. Bij de meeste interpretaties die ik heb gezien, werd er geen speciale betekenis gehecht aan het formaat, dus het aantal kaarten, de volgorde en de plek waarop ze liggen, anders dan soms een temporele. De legging Comic strip heeft hetzelfde formaat als op de cover en hier heeft de plaats van elke kaart wel betekenis. De kaarten worden met de klok mee gelezen, de eerste kaart linksboven en de laatste kaart linksonder. Als editor van The Economist zou het een dubbele vorm van spotternij zijn om dit formaat te gebruiken, maar mijn interpretatie volgens dit formaat liep stuk. Alleen de volgorde heb ik aangehouden. Waar de meeste kaarten eindigen met De Ster, vind ik een interpretatie met De Dood als laatste kaart logischer.

Op bijna alle kaarten zijn geprononceerde zwart witte strepen te zien. Ze doen denken aan golven, aan tsunami’s, aan heftige bewegingen. Wordt 2017 een tumultueus jaar en krijgen we te maken met aardbevingen en tsunami’s, al dan niet in letterlijke zin?

Het laatste wat opvalt is dat er twee kaarten scheef liggen, hetgeen allerlei speculaties naar data waarop iets zou kunnen gebeuren heeft opgeroepen. Het verwijst in ieder geval naar 2017 omdat 20 en 17 de twee waardes van de scheefliggende kaarten zijn.

De kaarten.

  1. De Toren staat voor grote, vooral innerlijke verandering: het oude wordt verwoest en maakt plaats voor het nieuwe. Deze toren is hier afgebeeld met een kruis, dus een kerktoren. De menigte links draagt de rode vlag met hamer en sikkel van het communistische – dus atheïstische – USSR. De menigte rechts draagt een kruis, symbool voor het Christendom. Het teken van blikseminslag staat voor Lucifer. De brief die op de deur van de kerktoren is gespijkerd verwijst naar de 95 stellingen waarin Maarten Luther 500 jaar geleden misstanden binnen de kerk benoemde. Zijn actie leidde tot een woelige tijd van reformatie.

Verwijst deze afbeelding naar het hier volgende citaat van Albert Pike, 33e graad vrijmetselaar en schrijver van het bekende esoterische boek Morals and Dogma? Voorspellingen over de wereldoorlogen heeft hij, alle samenzweringstheorieën ten spijt[2], nooit gedaan, wel beschreef Pike hoe het ware geloof van Lucifer te bewerkstelligen en wel door de beproefde strategie van verdeel en heers:

‘Daarom, wanneer het autoritair Keizerrijk Rusland de citadel zal zijn van echte roomse Christendom, zullen we revolutionaire nihilisten en atheïsten loslaten en een enorme sociale ramp veroorzaken die de naties in al haar verschrikking het effect zal tonen van absoluut atheïsme, moeder van barbaarsheid en de bloedigste onlusten.

Dan, overal, zullen de burgers, gedwongen zich te verdedigen tegen de minderheid van losgeslagen revolutionairen, deze vernietigers van de beschaving uitroeien. En dan zal ten lange leste de meerderheid, teleurgesteld in het Christendom, hun gelovige zielen zonder richting of kompas, wanhopig zoekend naar een ideaal, maar niet wetende welke God hun aanbidding waardig is, het Ware Licht ontvangen door de universele openbaring van de zuivere leer van Lucifer, eindelijk openbaar gemaakt, een gebeurtenis die zal voortkomen uit de tegenbeweging die volgt op de vernietiging van het Christendom en het atheïsme, beiden tegelijkertijd overwonnen en uitgeroeid.’

 

  1. Het Oordeel staat voor onderscheidings- en oordeelvermogen. Maar de afbeelding van deze kaart lijkt meer op de tarotkaart De Keizer. De Keizer staat voor macht en leiderschap, maar ook voor iets nieuws beginnen. Trump zit op de aardbol, op een gedrapeerde Amerikaanse vlag. Die vlag zou een verwijzing zijn naar de sinistere Pet Goat filmpjes[3] en naar onheilspellende gebeurtenissen verwijzen. Dit heb ik verder niet kunnen achterhalen. In zijn rechterhand houdt hij de wereldbol vast en in zijn linkerhand een scepter, beide tekenen van de vereniging van wijsheid en wereldse macht, leiderschap ten dienste van het welzijn van iedereen. Trump heeft deze attributen echter precies andersom vast dan in het origineel. Een zinspeling dat zijn leiderschap niet bepaald het welzijn van allen ten goede komt? Zijn voeten bungelen op Noord Amerika en zijn linker voet laat een spoor zien van waterdruppels. In tegenstelling tot zijn gebruikelijke blauwe pak met rode das, gaat hij gekleed in een zwart pak met zwarte das. Is hij in de rouw? Waarom?

 

  1. De Wereld, beter bekend als Het Universum, staat voor voleindiging, het doel is bereikt. Maar ook een nieuw begin op een hoger niveau. Ook hier wijkt de afbeelding af van bekende tarotkaarten. De piramide, de Sint Pieter basiliek en de Romeinse tempel verwijzen naar Vaticaanstad, Londen en Washington, de plaatsen waar de macht geconcentreerd is. Wordt hier verwezen naar het voltooien van de New World Order? En verwijst de sterrenhemel op de achtergrond van de cover dat het gaat om een Universele Harmonie (volgens de aanhangers van deze leer)?

 

  1. De Kluizenaar staat voor innerlijke wijsheid en contemplatie en ook voor een overgangsstaat die zowel innerlijk als in de buitenwereld worden ervaren. Ook hier is de afbeelding weer aangepast. De kluizenaar staat boven op een berg, of een afgevlakte reuzenboom, wellicht een knipoog naar theorieën over de platte aarde. De globe rechtsonder met een barst verwijst misschien naar hetzelfde. De lantaarn van de kluizenaar staat meestal voor het innerlijk licht, maar zou hier ook kunnen verwijzen naar Lucifer, de lichtbrenger.
    In het dal een mensenmassa die protesteert tegen de EU en de handelsverdragen TTIP en TTP. Het geheel doet ook denken aan de uittocht van het Israëlische volk uit Egypte: het zijn geen bergen maar golven en ook Moses had, net als de kluizenaar, een rode mantel. Wordt het volk naar het beloofde land geleid? Of, in de termen van Albert Pike, is dit Lucifer de lichtbrenger die het verwarde volk de weg wijst?

 

  1. De Ster staat voor zelfvertrouwen en verbondenheid met kosmische energie, maar staat ook voor Aquarius, het New Age tijdperk waarvan velen geloofden dat het duizend jaar vrede zou brengen. Het blijkt dat New Age ideeën voortkomen uit theosofie en Vrijmetselarij en als onderdeel van sociale programmering door New World Order organisaties in het publieke bewustzijn zijn gebracht.[4] Op de afbeelding 14 sterren met daarin foto’s van jonge onbekende mensen, tien kleine sterretjes en een komeet. Beneden een rode planeet met kraters, Mars zo te zien. Gaat dit over de zg Breakaway Civilization, die op een andere planeet haar heil gaat zoeken? Over de betekenissen van de getallen 14 en 10 wordt druk gespeculeerd, staat er iets te gebeuren op 14 oktober? Of 14 december? Of is er iets gebeurd in 1014 of 1410 dat van belang is? Het wordt wel heel erg hinein interpreteren, maar in 1014 vond de kroning van Henry de Tweede tot heilig Romeins keizer door Paus Benedictus VIII plaats, een gebeurtenis die welbeschouwd de macht van de kerk boven die van de koninklijke macht stelde. Een aanwijzing?

 

  1. Het Rad van Fortuin betekent voorspoed, een doorbraak, positieve wendingen. Op de het rad zijn Marine Le Pen, Angela Merkel en Geert Wilders afgebeeld. Dit jaar zijn er zowel in Frankrijk, Duitsland als Nederland verkiezingen die voor een aardverschuiving in het politieke landschap kunnen zorgen. Angela Merkel, gekleed in een rode jurk, hetgeen kan verwijzen naar ‘de hoer van Babylon’, wordt geraakt door de bliksem. Gaat zij verliezen bij de komende verkiezingen? Marine Le Pen en Geert Wilders, beide partijleider van rechts populistische partijen, gaan opwaarts. De kans is groot dat zij veel stemmen gaan winnen. Weg uit de EU, eigen volk eerst en buitenlanders eruit is bij beiden het belangrijkste programmapunt. In het licht van het motto ‘ordo ab chao’ is de verkiezingswinst van deze partijen een gunstige doorbraak en een stap dichter bij de realisering van de nieuwe wereldorde. De spanningen tussen autochtoon en allochtoon zullen immers alleen maar toenemen. De rode zee op de afbeelding zou kunnen verwijzen naar de bloederige strijd die losbarst in Europa.

 

  1. De Magiër verwijst naar bezielde communicatie en manifestatiekracht. Deze magiër heeft een virtual reality bril en een 3D printer waaruit eenvormige huizen tevoorschijn komen. Boven het hoofd van de magiër het lemniscaat of oneindigheidsteken. Deze afbeelding verwijst volgens mij naar de agenda van het transhumanisme, de poging om mens en machine samen te laten vallen. De magiër heeft met behulp van techniek en wellicht artificiële intelligentie voor eeuwig de ziel van de mens, gesymboliseerd door het oneindigheidsteken, opgesloten in een artificieel kloonlichaam, gesymboliseerd door de huizen uit de 3D printer.[5]

steve jobs

Het feit dat Steve Jobs ooit op de cover van the Economist stond afgebeeld alsThe Magician, ondersteunt deze hypothese. Alleen al de smartphone heeft het sociale leven ingrijpend veranderd. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar nieuwe gadgets, maar bijna niemand lijkt zich te beseffen welke gevaren de exponentiele groei van techniek met zich meebrengt. Wat te denken van de idioten die vrijwillig een RFID chip hebben laten implanteren? Beseffen we ons wel dat de techniek die in de openbaarheid wordt gebracht ver achterloopt bij de technologie die het militaire industriële complex en de zg deep state ontwikkeld hebben? Geloven we werkelijk dat Dolly het enige wezen dat gekloond is? Is David Bowie werkelijk overleden? Ik denk van niet.

(c) Laure Galjart

[1] Zie Secret Societies and Psychological Warfare  by Michael Hoffman.

[2] http://www.conspiracyarchive.com/2015/01/10/albert-pike-to-mazzini-august-15-1871-three-world-wars/ Le diable au XIXe siècle: ou, Les mystères du spiritisme, la Franc-Maçonnerie luciférienne …

Delhomme et Briguet, 1894

[3] In Pet Goat 1 werd 9/11 voorspeld. Zie YT voor vele interpretaties.

[4] Zie onder andere https://youtu.be/neuDMNooUko

[5] Voor een interessante kijk hierop luister naar de Trinity series met Dr. Shmuell Asher: https://youtu.be/wPM98VRPpyY

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.