ISIS Irak

Terreur heeft niets met de Islam te maken – de dollarmaffia

Een ledenbijdrage van Nils de Graaf

Ons beeld van de geopolitieke spanningen in de wereld en met name terreur is veel te ingewikkeld. Dat beeld wordt bepaald door de massamedia en die verkopen vooral leugens. De waarheid is veel logischer en simpeler dan de vergezochte en inconsistente verklaringen waarmee we het in nieuwsprogramma’s en in kranten moeten doen. Cruijff zou zeggen: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt.’ Neem de fenomenen terreur, de oorlogen in het Midden-Oosten en de vermeende Russische agressie, het is allemaal uit te leggen aan de hand van het functioneren van één fenomeen: de dollarmaffia.

Om met de maffia te beginnen, een van haar oudste bronnen van inkomsten is afpersing. Je vraagt aan de plaatselijke cafetariahouder om protectiegeld omdat anders ’s nachts: ‘zijn frituurvet wel eens vlam kan vatten.’ Wordt er niet betaald dan is één les vaak al voldoende om de plaatselijke middenstand langdurig aan je dienstverlening te binden.

Dan de dollar, een stukje papier dat in steeds grotere hoeveelheden wordt bijgedrukt door de Amerikaanse overheid.  En zoals de wet van vraag en aanbod ons leert, als het aanbod stijgt bij gelijkblijvende vraag dan daalt de prijs. Zo zou de dollar al lang veel van zijn waarde hebben verloren als daar niet de dollarmaffia was die de vraag in stand houdt.

De dollarmaffia is het geheel aan vooral Amerikaanse instituten, maar ook Nederland is medeplichtig[1],  dat ervoor waakt dat de vraag naar dollars in de wereld op peil blijft. Met name grondstofrijke landen zijn het doelwit. Zodra deze landen weigeren hun grondstoffen in dollars af te rekenen of zij weigeren hun reserves nog langer in dollars aan te houden dan krijgen zij met de dollarmaffia te maken.

Saddam Hoessein, de leider van Irak wilde zijn olie  voortaan in euro’s afrekenen en bleek plots over massavernietigingswapens te beschikken. Assad, de leider van Syrië beging dezelfde vergissing en was ineens een massamoordenaar. Plotseling bleken Al Qaeda en Isis geïnteresseerd te zijn in zijn land. Gaddaffi wilde een Afrikaanse muntunie invoeren op basis van een door goud gedekte dinar en plots waren de terroristen ook geïnteresseerd in Libië en zijn leven. Nigeria heeft veel grondstoffen, met name olie, en daar blijkt het Isis-filiaal Boko Haram op af te zijn gekomen. Rusland wisselt inmiddels veel van haar olie-inkomsten om van dollars naar goud waardoor het land te maken heeft met de grootste mediahetze sinds Joseph McCarthy. Het land wordt beschuldigd van het neerschieten van de MH-17 en de invasie van de Krim.  Afghanistan was trouwens een ander verhaal, die invasie draaide om de heroïnehandel, een andere bedrijfskolom van de maffia.

Het geopolitieke equivalent van het betalen van protectiegeld is dus het door grondstofrijke landen verplicht aanhouden van dollars. Nu begrijpt u ineens waar Al Qaeda, Isis en Boko Haram vandaan komen en hoe zij zich als een olievlek hebben verspreid over de wereld. Het zijn terreurorganisaties die door met name de CIA zijn opgezet om de wereld tot haar orde te roepen. De linkse media hebben hier dus gelijk: terreur heeft niets met de islam te maken. Wat ze er niet bij vertellen, de Westerse massamedia staan onder (zelf)censuur, is dat die terreur door onze eigen overheden, met name de Amerikaanse, wordt georganiseerd.

Isis

De dollarmaffia aan het werk in Syrië

[1] Onder andere door haar financiële steun aan de in Syrië werkende propagandaorganisatie Witte Helmen, haar steun aan de invasies van Irak, Afghanistan en Syrië.

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.