sociaal contract

Het sociaal contract van Prof. Baarsma

red./Ad Broere/DVM

Barbara Baarsma, professor economie en werkzaam bij de Rabobank,  kreeg in De Wereld Draait Door volop de gelegenheid voor haar pleidooi over het sociaal contract. ‘We’ – Nederlanders- scoren relatief hoog in onderling vertrouwen. Dit is volgens haar de basis voor een solidaire samenleving.

John Kennedy wordt ook weer eens aangehaald: “Ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country”. “Stop”, zegt Baarsma, “met het benoemen van tegenstellingen, je maakt ze er alleen maar groter door”. Het doet zowaar denken aan New Age: ‘als je de aandacht richt op negatieve zaken dan groeien ze.’ Obama ‘de levende legende’ wordt erbij gehaald. In Zijn Grote Wijsheid sprak Hij niet over rijk en arm, maar over kansrijk en kansarm, dat is beter, want de kansrijken hebben de plicht om een handreiking te doen aan de kansarmen.

Zelf hoort Baarsma bij de kansrijken en ze ervaart die plicht. Alleen, ze zegt niet hoe. Ze heeft het niet over de mogelijkheid om de vele tientallen miljarden die de Europese Centrale Bank maandelijks uit het niets schept rechtstreeks ten goede te laten komen aan de kansarmen in de eurozone.

Baarsma heeft het niet over het investeren (met geld en niet met medegevoel) in de Nederlandse economie door de meest kansrijken die 74% van alles bezitten wat er te bezitten valt. Ze heeft het er niet over dat de 552 miljard euro die 10% van de Nederlandse huishoudens in 2014 rijk was, (hoe zou het nu zijn CBS?) kan – nee, moet – worden geherinvesteerd in de structurele verbetering van de Nederlandse economie: in onderwijs, woningen, energie, innovatie, bevorderen ondernemerschap, betere kansen scheppen voor het MKB, om maar een paar te noemen. En dan niet met als eerste uitgangspunt het behalen van zoveel mogelijk financieel rendement. Banken doen dit niet en de overheid blijft gevangen in het oude paradigma van de tekorten, wat in feite niet anders is dan boekhouden met alleen oog voor de kostenkant en een blind oog voor de batenkant.
Zeker, we moeten voorkomen dat Nederland gaat polariseren, maar dat lukt niet (meer) door niet te mogen benoemen wat er NIET goed is. De feiten moeten niet worden weggestopt. Als je ze wel negeert, dan laad je op zijn minst de verdenking op je dat je niet echt een verandering wilt.

(c) Ad Broere, econoom

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.