vluchtelingen

Waarom gaan de grenzen niet dicht

red./Irma Schiffers/DVM

Een ingezonden opiniestuk van CHM Kimball

grenscontrole

 • De grenzen in de EU zijn open voor personen en goederen sinds 1985 (Schengenakkoord)
 • De EU is verplicht vluchtelingen op te nemen
 • Vooral Merkel maar ook de rest van de EU blijft vluchtelingen opnemen met het motief: ‘Wir schaffen dass’ (het gaat ons lukken) want vluchtelingen moet je toch gewoon helpen, bovendien heten vluchtelingen nu ook wel eens migranten
 • Doordat veel bootjes zinken komt er hulp om vluchtelingen te redden (Frontex)

Hier en daar wordt er gezegd dat er smokkelaars zijn die hiermee grote bedragen verdienen, ook wordt er gezegd dat vluchtelingen niets betalen en zelfs geld en een paspoort mee krijgen

 • Er wordt gezegd dat onder de vluchtelingen ook terroristen zitten die plannen hebben om aanslagen te plegen
 • Er volgen daadwerkelijk aanslagen in Frankrijk en Duitsland

De meeste terroristen zouden aanhangers van ISIS zijn

 • Er volgen spanningen in de samenleving; racisme wakkert aan en de toon verhardt
 • Er ontstaan spanningen en gevechten tussen migranten en oorspronkelijke bevolking; o.a bij AZC’s en evenementen (Kerstmis Duitsland)

vluchtelingen

Ondertussen blijven de grenzen open, de toestroom gaat door en het aantal aanslagen neemt toe

 • De mensen in de EU worden boos, geven de politiek de schuld en schreeuwen om een oplossing
 • Om de bevolking een gevoel van veiligheid te geven worden er meer camera’s geplaatst en komt er meer politie op straat, hier en daar zelfs militairen
 • Ook komt er meer controle in het openbaar vervoer, controle op oa Schiphol wordt aangescherpt. Dit punt zal heel belangrijk worden in de komende jaren, hier kunt u meer over lezen in de alternatieve media

alternatieve media

Ondertussen blijven de grenzen open, de toestroom gaat door en het aantal aanslagen neemt toe

 • In de EU wordt de roep om (rechtsextremistische) partijen groter (PVV in Nederland), die een halt willen toeroepen aan de vluchtelingenstroom
 • Aan de andere kant ontstaan er partijen waar de zogenaamde ‘allochtone Nederlanders’ hun geluid willen laten horen (bv partij DENK)
 • De ‘nietchristelijke’ Nederlanders willen Zwarte Piet afschaffen en het woord ‘Kerstmis’ moet ook maar uit de samenleving verdwijnen
 • Op deze manier ontstaat er een tweedeling in de maatschappij

Ondertussen blijven de grenzen open, de toestroom gaat door en het aantal aanslagen neemt toe

 • De bevolking heeft ook niet veel meer vertrouwen in de EU (Brussel), er volgt een voorlopige Brexit, en de roep om een Nexit wordt luider, ook andere EUlanden willen uit de EU
 • De EU maakt afspraken met Turkije (ook een NAVOland) om vluchtelingen op te nemen in ruil voor geld en afschaffing van visumplicht; deze afspraken worden niet geheel nageleefd
 • Ook in Turkije nemen terroristische aanslagen toe
 • Door onze koning, de politiek in Den Haag en Brussel wordt er aangedrongen op verdraagzaamheid, geen racisme en integratie van migranten
 • Er ontstaan ook meerdere (splinter) partijtjes die hun stem willen laten horen omdat men de oude politiek (oa VVD, CDA, PvdA etc) zat is etc. etc. etc.

U begrijpt het zo langzamerhand wel. De grenzen blijven open, de toestroom gaat door en het aantal aanslagen neemt toe

En hierom gaan de grenzen niet dicht

Image4

U als normaal denkend mens zult u zich afvragen: ‘Waarom kunnen die grenzen nou niet een keer dicht?’ In bijgaande link kunt u lezen wat al vanaf midden jaren ‘20 van de vorige eeuw het plan was, om te komen, waar we nu met z’n allen mee te maken hebben.

Het is allemaal van tevoren gepland en Mevrouw Merkel speelt hier een grote rol in, sterker nog, zij heeft zelfs een prijs gekregen voor haar migratiebeleid.
Het uiteindelijke plan is 1 Wereldregering met 1 Wereldmunt.

In de tweede link kunt u zien hoe u in de maling wordt genomen middels hun slimme tactieken.
Persoonlijk ben ik er dus van overtuigd dat die hele migratiestroom bewust in gang werd gezet, handig gebruik makend van de oorlogen in het MiddenOosten die overigens allemaal na de aanval op de twintowers (911) in gang werden gezet door de Verenigde Staten en Engeland (met hulp van andere landen).

Kortom, er is veel maar aan de hand dan wat wij te horen en te zien krijgen op radio en tv.
Dit artikel heb ik geschreven omdat ik vind dat meer mensen op de hoogte moeten worden gebracht over wat er werkelijk speelt. Door veel te lezen op de alternatieve media ben ik veel te weten gekomen.

Ik wens iedereen zo’n zoektocht toe…

 

Onderaan nog wat serieuze alternatieve sites

http://curiales.nl/2015/10/24/coudenhovekalergieu/
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=6746

Alternatieve media:
http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/
www.gewoon-nieuws.nl
https://www.davidicke.com/ engelstalig
http://niburu.co/
http://boinnk.nl/ pagina vernieuwt om de paar uur
brekendnieuws.nl/index.php pagina vernieuwt om de paar uur

© CHM Kimball

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.