alepposyrie

VS congreslid gaat op factfinding missie naar Syrië

red./Ivo Valkenburg/DVM

Onderzoeksjournalisten uit de zogenoemde ‘alternatieve media’, waaronder grote namen zoals  James Corbett, Paul Craig Roberts en F.William Engdahl schreven erover. De terroristische organisaties, inclusief de ‘gematigde rebellen’ die in Syrië tekeer gaan, worden gefinancierd door Turkije, Saoedi-Arabië, de Golfstaten, de Verenigde Staten en Israël. Congreslid Tulsi Gabbard, reisde naar Syrië op een fact finding mission. Haar verbijstering over alles wat ze zag en hoorde, zette zij om in een vastbeslotenheid om de financiering van terroristische organisaties door VS en bondgenoten aan banden te leggen. Ivo Valkenburg schreef dit artikel om duidelijk te maken dat de berichtgeving over Syrië, die via de mainstreammedia wordt gegeven -op enkele uitzonderingen na- niet klopt en ook dat Gabbard de morele steun van mensen over de hele wereld verdient.

 Het Hawaiiaanse congreslid Tulsi Gabbard reisde onlangs voor een week naar Syrië en Libanon om met eigen ogen te zien hoe Syrië ervoor staat. Een fact-finding mission om rechtstreeks te zien en te horen hoe het gaat met de mensen in Syrië. “Hun leven is vernietigd door een verschrikkelijke oorlog die honderdduizenden levens heeft gekost en miljoenen heeft gedwongen om te vluchten op zoek naar vrede” aldus Gabbard, die bij terugkomst in de Verenigde Staten het Congres en de regering Trump oproept om het vredespleidooi van de Syrische bevolking te beantwoorden en haar wetsvoorstel (Stop Arming Terrorists Act) te ondersteunen.

Tulsi Gabbard

Stop Arming Terrorists Act

“De Verenigde Staten en haar bondgenoten moeten onmiddellijk alle directe en indirecte steun aan terroristische organisaties beëindigen. Directe steun via wapenleveranties, training en logistieke ondersteuning aan rebellen die gelieerd zijn aan Al-Qaeda en ISIS; indirecte steun via Saoedi-Arabië, de Golfstaten, en Turkije, die op hun beurt deze terroristische organisaties helpen. We moeten een einde maken aan onze oorlog die het regime van Assad omver wil gooien, en ons concentreren op het verslaan van Al-Qaeda en ISIS”, volgens de Democraat Gubbard. Haar wetsvoorstel werd ingediend met steun van zes overige congresleden, waaronder twee Democratische en vier Republikeinse afgevaardigden.

 

De letterlijke titel van het wetsvoorstel luidt: ‘Verbod op het gebruik van VS-overheidsgelden om bijstand te verlenen aan Al-Qaeda, Jabhat Fateh al-Sham, en de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL) en aan landen die deze organisaties ondersteunen, of voor andere doeleinden samenwerken.’

Het wetsvoorstel van Tulsi Gabbard wordt ook ondersteund door de Amerikaanse vredesveteranen.

‘Gematigde rebellen’

Alhoewel de alternatieve media al jarenlang berichten rondom vermoedelijke steun door de Verenigde Staten en haar bondgenoten aan Al-Qaeda, IS en andere terroristische organisaties, brachten mainstream nieuwskanalen vooral de steun aan ‘gematigde rebellen’ in het nieuws. Gubbard verwijst de betiteling ‘gematigde rebellen’ naar het rijk der fabelen. “De boodschap die ik heb gehoord van alle mensen die ik heb gesproken was krachtig en consistent: Er is geen verschil tussen zogenaamde gematigde rebellen en Al-Qaeda (Al-Nusra) of ISIS. Dit is een oorlog tussen terroristen onder leiding van groeperingen zoals ISIS en Al-Qaeda en de Syrische overheid. De bevolking schreeuwt richting de VS en haar bondgenoten om te stoppen met het financieren van alle groeperingen die Syrië en haar volk vernietigen”.

Tulso with Bernie Sanders(1)
Tulsi Gabbard en Bernie Sanders

De eenduidige oproep om alle hulp aan terroristische organisaties direct te stoppen kwam in vrijwel alle ontmoetingen van Gubbard met de lokale bevolking naar boven. Ze bezocht Damascus en Aleppo om te luisteren naar de Syrische mensen in verschillende delen van het land. Ze ontmoette ontheemde families uit het oostelijk deel van Aleppo, Raqqah, Zabadani, Latakia, en de buitenwijken van Damascus. Ze ging in gesprek met leiders uit de oppositie, weduwen en kinderen van de mannen in gevecht voor de Syrische overheid, of juist ertegen. In Libanon ontmoette ze onder meer de zojuist gekozen President Aoun en premier Hariri, de VS-ambassadeur in Libanon, Elizabeth Richard, de Syrische President Assad, de Syrische grootmoefti Hassoun, de Syrisch-Katholieke Aartsbisschop Denys Antoine Chahada, Islamitische en Christelijke religieuze leiders, ontwikkelingswerkers, academici, studenten en kleine zelfstandigen en vele anderen.

Tulsi in Syrie

“Waarom helpen VS en haar bondgenoten Al-Qaeda en IS om Syrië over te nemen? Syrië heeft de Verenigde Staten nooit aangevallen. Al-Qaeda wel. Waarom wordt Al-Qaeda dan, samen met andere terroristische organisaties, zoals El-Nusra en IS geholpen door de Verenigde Staten en haar bondgenoten?” Het was de meest gestelde vraag aan het Democratische congreslid Tulsi Gabbard door de mensen op straat. “Overal kreeg ik te horen over het verkrachten, gijzelen en martelen van burgers, waaronder Alawieten en Christenen door terroristen, die ruggensteun ontvangen van mijn overheid en haar bondgenoten”, aldus Gabbard.

 

 

 

Getuigenissen

“Ik hoorde deze boodschap doorlopend terugkeren van mensen die onvoorstelbare verschrikkingen hebben meegemaakt.  Ze vroegen mij om hun stem in de wereld te laten horen. Gefrustreerde stemmen die niet zijn gehoord door valse, eenzijdige bevooroordeelde rapportages over de oorlog om het Syrische regime te veranderen, ten koste van de levens van de mensen in Syrië”, aldus Gabbard.

Gabbard hoorde getuigenis over hoe vreedzame protesten tegen de Syrische overheid in 2011 snel werden overgenomen door Wahhabi Jihadistische groeperingen zoals Al-Qaeda (al-Nusra) die worden gefinancierd door Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar, de Verenigde Staten en andere landen. Ze misbruikten vreedzame protesten, bezetten hun gemeenschappen, en doodden en martelden Syriërs die niet met hen wilde samenwerken in hun gevecht om Assad omver te werpen.

“Ik ontmoette een moslim meisje uit Zabadani die was ontvoerd, herhaaldelijk was geslagen en verkracht in 2012, toen ze slechts 14 jaar oud was door “rebellen” die boos waren dat haar vader, een schaapsherder, hun geen geld wilde geven. Ze moest met afgrijzen toekijken hoe haar vader door gemaskerde mannen werd vermoord in hun woonkamer, ze zag hoe het volledige magazijn met kogels werd gebruikt om haar vader daarmee te doorboren.”

 “Ik ontmoette een jongen die werd gegijzeld toen hij op straat liep om brood te kopen voor zijn gezin. Hij werd gemarteld, waterboarded, geëlektrocuteerd, aan een kruis gehecht, allemaal omdat hij weigerde om de ‘rebellen’ te helpen. Hij vertelde ze dat hij net naar school wilde gaan. Dit is hoe de ‘rebellen’ de Syrische bevolking behandelen die niet met hen willen samenwerken of wiens religie niet acceptabel voor hen is.”

Assad

“Alhoewel in oppositie met de regering van Assad, de politieke oppositie wees met sterke bewoordingen het gebruik van geweld af om hervormingen te bewerkstelligen. De oppositie stelt dat als Wahhabi Jihadisten, gevoed door buitenlandse regeringen, succesvol zouden zijn in het omverwerpen van de Syrische regering, dit Syrië zou vernietigen en er een eind zou komen aan de lange geschiedenis van een seculiere, pluralistische samenleving waarin mensen met verschillende religies in vrede met elkaar hebben samengeleefd. Hoewel de politieke oppositie door blijft gaan om hervormingen te bewerkstelligen, zijn ze ervan overtuigd dat de buitenlandse mogendheden een oorlog voeren om het regime omver te werpen, en daarbij Jihadistische terroristische groeperingen gebruiken. Ondertussen blijft de oppositie staan voor de Syrische staat en in vrede samenwerken met de overheid om een sterker land voor alle Syriërs te bewerkstelligen”.

Oorspronkelijk had Gabbard niet de bedoeling Assad te ontmoeten, maar toen de gelegenheid zich voordeed, voelde ze hoe belangrijk het was om deze kans waar te nemen. “Ik denk dat we klaar moeten zijn voor een ontmoeting met iedereen als zich een kans voordoet om een einde te maken aan deze oorlog, die de Syrische bevolking zo intens laat lijden”.

Bij thuiskomst werd haar ontmoeting met Assad niet door iedereen in dank afgenomen. In een vraaggesprek met CNN werd ze kritisch bevraagd over haar besluit om in gesprek te gaan met Assad, in hun ogen verantwoordelijk voor duizenden doden en een massale vluchtelingenstroom. Gabbard antwoordde: “Wat je ook over Assad denkt, feit is dat hij de President van Syrië is. Om welke vorm van een vredesovereenkomst dan ook te bereiken, moet er een gesprek zijn. Het is mijn doel om de oorlog in Syrië te beëindigen. Daarvoor moeten we doen wat in het grootste belang is van de mensen in Syrië en onszelf. (…) In Aleppo, in Damascus waren de mensen blij en opgetogen om een Amerikaanse op straat te zien lopen. Ze stelden me allemaal dezelfde vraag waarom de Verenigde Staten en haar bondgenoten, ondersteuning bieden, wapens leveren aan terroristische organisaties, zoals Al Nusra, Al-Qada en ISIS die mensen op straat verkrachten, gijzelen en martelen. Mannen, vrouwen en kinderen, van alle leeftijden en religie … waarom steunt Amerika dit terrorisme?

Het wetsvoorstel Stop Arming Terrorist Act is op 8 december 2016 ingediend door Tulsi Gubbard. ‘Als wij zouden samenwerken met terroristen worden we in de gevangenis gegooid, de Amerikaanse overheid heeft deze regel jarenlang geschonden’, aldus Gubbard tijdens de aankondiging van haar wetsvoorstel.

Bronnen

The Syrian People Desperately Want Peace (24 januari 2017)

Congresswoman Tulsi Gabbard Returns From Syria with Renewed Calls: End Regime Change War in Syria Now (25 januari 2017)

Pro-Trump Democrat Turns on Obama’s Policy of Arming ISIS (29 januari 2017)

Twitter account Tulsi Gabbard

Kinder op straat in Syrie(1)

“We hebben deze kinderen ontmoet bij een opvangplek in Aleppo, hun families zijn gevlucht naar de Oostelijke buitenwijken van Aleppo. Het enige wat deze kinderen willen, het enige waar iedereen die ik heb ontmoet naar verlangde, was vrede. Vele van deze kinderen kennen alleen oorlog. Hun gezinnen willen niets liever dan terug naar huis, en het normale leven oppakken voordat de oorlog begon om het regime van Assad omver te werpen. Dit is het enige wat ze willen.” – Tulsi Gabbard

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.