coop-3

‘Moeten de babyboomers hun pensioenverlies nemen?’

In de Volkskrant van 16 december 2016 betoogt Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de UVA, dat het ‘terecht is dat de babyboomers hun pensioenverlies nemen’. Bouwens vraagt zich af wie de pensioenen van de huidige storters garandeert. Want, als in enig jaar het werkelijke rendement onder de rekenrente duikt – de huidige gemiddelde rekenrente ligt rond 1% – dan maakt het fonds verlies, schrijft Bouwens.

Wie garandeert de pensioenen van de huidige storters? De huidige storters zelf. Hoe? Door voldoende premie te betalen, waardoor zelfs bij een verwacht langdurig gemiddeld laag jaarrendement de pensioentoezegging kan worden waargemaakt. Zo eenvoudig is het. De belegde reserves in de pensioenfondsen die zijn opgebouwd door de babyboomers, zijn er niet om tekorten van de huidige generatie aan vullen. Aanvullende pensioenen zijn niet gebaseerd op een omslagstelsel. Als de generatie die nu hun pensioen opbouwt gebruik wil maken van wat de babyboomers hebben gegenereerd, dan zouden ze dat op een nette manier kunnen voorleggen aan de voorgaande generatie in plaats van het op zo’n botte wijze op te eisen.

Bouwens beargumenteert in zijn opiniestuk dat mensen risico’s lopen over de vermogens die zij aanmaken. Daar ben ik het mee eens. In een eerder verschenen artikel heb ik bepleit dat de vermogens die beschikbaar zijn voor de verschillende categorieën deelnemers, duidelijk zouden moeten worden geïdentificeerd. Dan is ook duidelijk wat de generatie babyboomers tot zijn beschikking heeft en of er ruimte is voor indexatie.

Het is juist dat de babyboomers een enorm bedrag hebben uitstaan bij de pensioenfondsen. Dit is niet uitsluitend te danken aan de hoge rendementen van voor de crisis, zoals Bouwens beweert. De Nederlandse Bank publiceerde tot het voorjaar van 2016 ‘Vermogenscomponenten van Nederlandse huishoudens’. Hieruit blijkt, dat na het uitbreken van de crisis het vermogen dat wordt beheerd door de Nederlandse pensioenfondsen is opgelopen van € 743 miljard eind 2009 tot € 1.308 miljard eind 2015. Een toename van € 565 miljard in zes jaar, of 76%.

Waarom deze toon aanslaan tegen de babyboomers Professor Bouwens? Het klinkt als een ontevreden kind dat de erfenis van zijn ouders wil aftroggelen zonder daarvoor dank je wel te hoeven zeggen. Het feit dat het aantal pensioenstorters aan het dalen is, heeft niets te maken met een eventueel tekort waarvoor de huidige generatie die zijn pensioen nu opbouwt kan worden geplaatst. Dit is immers afhankelijk van de hoogte van de af te dragen pensioenpremies door de storters en van het rendement dat de fondsen met deze premies weten te behalen.

Elke generatie wordt geconfronteerd met kansen en bedreigingen. De babyboomers hebben hun actieve jaren vooral gehad in een periode waarin globalisme en neoliberaal marktdenken na 1980 de toon hebben gezet. De pensioenen werden omgezet van eindloonregeling naar middelloonregeling. Onder druk van het marktdenken en de internationale concurrentie werd het werkgeversgedeelte in de pensioenpremies fors verlaagd en kregen de werknemers een sigaar uit eigen doos mee door het loon te verhogen ten koste van een lager werknemersdeel. De loonkosten werden laag gehouden vanwege de internationale concurrentie. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen was zeer ruim. Er was voor de crisis sprake van een zorgeloosheid met betrekking tot het kunnen nakomen van de toekomstige verplichtingen. Er werden zelfs grote bedragen onttrokken aan de pensioenfondsen, bijvoorbeeld de door drs. Hennie Kemner aanhangig gemaakte onttrekking van zo’n € 15 miljard aan de kas van het ABP door de overheid ten tijde van Lubbers en Ruding. Dit laatste wordt tot de dag van vandaag onder het tapijt geschoven. Dus, als er al een tekort zou zijn, waardoor het indexeren van de pensioenen van de babyboomers onverantwoord zou zijn, dan moet de rekening hiervoor primair worden neergelegd bij de werkgevers, met de overheid voorop.

Nee, Sinterklaas bestaat niet. Het lijkt er echter op dat dit nog niet tot de huidige generatie storters is doorgedrongen. Als het pensioenstelsel aan zijn einde komt, dan is dat vooral het gevolg van het feit dat de generatie die nu aan hun eigen pensioen moet werken, niet bereid is om daarvoor zelf verantwoordelijkheid te nemen.

© Ad Broere

Geef jezelf GOED -en betrouwbaar- nieuws cadeau door lid te worden van De Vrije Media

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.