department-of-propaganda

Een wet tegen desinformatie en propaganda. Serieus? Nou en of.

red./Ad Broere/DVM

Lang voordat ‘nepnieuws’ een hot item werd op de mainstreammedia, was er door de Amerikaanse overheid al opdracht gegeven om een ‘Centrum voor Informatieanalyse en Repliek’ te ontwikkelen, waardoor de desinformatiebronnen kunnen worden opgespoord, gegevens geanalyseerd en om op feiten gebaseerde artikelen tegenover nepnieuws te zetten. Samengevat, voordat nepnieuws een hot item werd, was de Amerikaanse overheid al een wettelijke basis aan het ontwikkelen om alles wat het label nepnieuws krijgt, te kunnen onderdrukken.

Op vrijdag 23 december 2016, vlak voor het kerstreces (…) tekende Obama de wet op het ‘tegengaan van desinformatie en propaganda’, waardoor deze wet nu van kracht is geworden.

Hier volgt de verklaring van senator Rob Portman (Ohio) over de wet die de persvrijheid in de VS verder aan banden legt en die de basis legt voor het opjagen en uit de lucht halen van websites, waarbij de beschuldiging dat de betreffende site zich bezighoudt met desinformatie en propaganda al voldoende is om de site te sluiten.

De Portman-Murphy Wet bevordert een gecoördineerde aanpak om de VS en zijn bondgenoten te beschermen tegen propaganda en desinformatie door Rusland, China en ‘anderen’

1984-1

De VS-senatoren Rob Portman en Chris Murphy delen mee dat hun ‘wet tegen desinformatie en propaganda’ werd ontwikkeld als onderdeel van de Nationale Defensie Autorisatie Wet (NDAA). ‘De mogelijkheid te om propaganda en desinformatie van onze vijanden tegen te gaan, wordt versterkt door een interdepartementaal agentschap te creëren. Hierdoor worden de activiteiten om de propaganda en desinformatie te ontkrachten gecoördineerd en gesynchroniseerd door de hele VS-overheid. De wet maakt het ook mogelijk om NGO’s, denktanks en andere specialisten buiten de overheid te subsidiëren, waardoor ze hun werk in het kader van de wet beter kunnen uitvoeren. Dit zal er garant voor staan dat de bestaande expertise effectiever kan worden ingezet en ook onze bondgenoten beter in staat stellen om zich te verdedigen tegen buitenlandse manipulatie. Hierdoor wordt een vrije en krachtige pers en dito samenleving in de landen van onze bondgenoten mogelijk gemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat de bevolking van onze bondgenoten toegang moet hebben tot waarachtige informatie en om mensen immuun te maken voor ‘buitenlandse’ propagandacampagnes.’

‘Onze vijanden gebruiken propaganda en desinformatie tegen ons en onze bondgenoten en tot dusver heeft de VS-overheid daar niets tegen gedaan’, aldus Portman. ‘Vandaag heeft de  VS echter een zeer belangrijke stap gedaan in de richting van het ontkrachten van de uitgebreide en destabiliserende buitenlandse propaganda die door vijandige mogendheden op ons worden uitgevoerd. Door deze wet geven wij te kennen dat het genoeg is: de VS staat niet langer aan de zijlijn. We gaan de bedreiging het hoofd bieden. Ik ben ervan overtuigd dat de desinformatie en de propaganda die op ons en onze bondgenoten wordt uitgestort zal stoppen.’

conspiracy-is-reality

‘Het gebruik van propaganda om de democratie te ondermijnen heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Nu zijn we eindelijk in staat om deze bedreiging aan te pakken en de waarheid te laten zegevieren. We gaan onafhankelijke en objectieve journalistiek in Oost-Europese landen opbouwen, waardoor we terugvechten door het nepnieuws aan de kaak te stellen en daardoor lokale gemeenschappen zo te versterken dat ze zichzelf kunnen beschermen’, aldus Murphy. ‘Ik ben er trots op dat deze wet van kracht is geworden en ik zie ernaar uit om samen te werken met senator Portman om te garanderen dat de nieuwe mogelijkheden effectief zullen worden ingezet in het belang van de waarheid.’

Je bent waarschijnlijk geneigd te denken dat het hier om een moderne versie van 1984, het boek van George Orwell gaat en dat het ‘een verhaal is’, maar nee dit is werkelijkheid. Een wet die het mogelijk maakt om niet alleen in de VS maar ook daar buiten -kennelijk reikt de wet erg ver- het mogelijk te maken om de vrijheid van meningsuiting in te wisselen voor ‘de waarheid’. Tenminste, waarheid zoals de VS-overheid en de bondgenoten, waaronder de EU, dat zien. De uitspraak van Juncker (EU) wordt in dit licht een stuk begrijpelijker: ‘EU-Commissievoorzitter Juncker zei vandaag dat grote internetbedrijven nog veel meer moeten doen tegen nepnieuws.’ (NPO 26 december 2016)

Men laat er kennelijk geen gras over groeien. De dreiging van het nepnieuws – een maand geleden bestond het woord nog niet- is vast en zeker erg groot.

 

Vertaald uit het Engels door Ad Broere

Bron: Zero Hedge 26 december 2016

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.