finland-onderwijs

Onderwijs kan veel beter, kijk maar naar Finland

red./Ad Broere/DVM

Het educatiesysteem in Finland wordt gezien als een van de besten ter wereld. In Internationale classificaties staat het altijd in de beste top 10. De autoriteiten gaan echter verder en hebben besloten om een echte revolutie binnen het schoolsysteem teweeg te gaan brengen.

Finse ambtenaren willen alle schoolvakken uit het systeem gaan verwijderen. Er zal niet langer sprake zijn van lessen in de natuurkunde, wiskunde, literatuur, geschiedenis of aardrijkskunde.

Marjo Kyllonen, het hoofd van ministerie van Onderwijs in Helsinki legt de veranderingen als volgt uit:

“Er zijn scholen die lesgeven op de ouderwetse manier, een systeem dat ontwikkeld is in het begin van 20ste eeuw maar de behoeftes zijn niet langer hetzelfde als toen, dus hebben we een systeem nodig dat past bij de 21ste eeuw”.

In plaats van afzonderlijke onderwerpen, zullen de studenten gebeurtenissen en fenomenen in een interdisciplinair formaat gaan bestuderen.

Zo zal bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog worden onderzocht vanuit het perspectief geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde. En door het volgen van de cursus “Studeren in een café,” zullen de studenten eveneens een gala aan kennis opnemen m.b.t.. de Engels taal, economie, en communicatieve vaardigheden.

Dit systeem zal worden ingevoerd voor studenten van 16 jaar en ouder.

Het algemene idee is dat de leerlingen zelf zullen moeten kiezen welk onderwerp of verschijnsel ze willen bestuderen, rekening houdend met hun capaciteiten  en hun ambities voor de toekomst . Op deze manier hoeft geen enkele student meer een volledige cursus over natuurkunde of scheikunde te volgen, die aspecten en informatie bevat die hij voor zijn onderwerp helemaal niet nodig heeft.

De traditionele verhouding hoe leraar en leerling met elkaar communiceren gaat ook veranderen.

Studenten zullen niet langer zitten achter de schoolbanken hoeven zitten wachten totdat ze geheel nerveus opgeroepen worden om een vraag te beantwoorden. In plaats daarvan zullen ze samenwerken in kleine groepen om problemen te bespreken.

Het Finse onderwijsstelsel bevordert collectief werk. Dit verduidelijkt de reden  waarom de veranderingen ook docenten zullen gaan beïnvloeden.

De school hervorming zal een grote samenwerking tussen docenten van verschillende onderwerpen vereisen.

Ongeveer 70% van de leerkrachten in Helsinki hebben al voorbereidende werkzaamheden gevolgd, om de juiste informatie te kunnen presenteren m.b.t. het nieuwe onderwijssysteem en zullen als gevolg daarvan een loonsverhoging krijgen.

De verwachting is dat de veranderingen tegen 2020 voltooid zullen zijn.

Door  Lara Starr  vertaling: Harriet Algra

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.