file

Niets aan doen, probleem lost zichzelf op!

file-a1

red./Godert Walter/DVM

Meer files door economische groei – Economische schade door toename files.

Eén plus één is twee, de oplossing lijkt heel simpel; “niets aan doen, het probleem lost zich vanzelf op”.

 RTL nieuws heeft in een artikel van 23 november geschreven over een vreemde samenloop van omstandigheden, zonder in te gaan op de kromme overeenkomst tussen deze tegenstrijdige constateringen.

Als er meer files ontstaan, wanneer de economie aantrekt, met economische schade als gevolg, dan zal de economie daaronder lijden en op termijn weer krimpen, waardoor het fileprobleem automatisch zal verminderen.

Toename van het aantal “file-kilometers” wordt ten tijde van economische crises wel vaker gehanteerd als overtuigend bewijs dat er weer sprake is van economische groei en als er sprake is van groei, dan moet het einde van de malaise wel in zicht zijn.

De mainstream media laten zich vaker voor het karretje spannen om berichten te verspreiden die het koopgedrag van consumenten moet aanwakkeren en bedrijven ertoe moeten aanzetten weer te investeren. Let maar eens op, als bewijs van het aantrekken van de economie worden berichten verspreid met de mededeling dat het aantal verkochte bedrijfswagens en personenauto’s significant is toegenomen.

Het artikel waarin de economische schade, die wordt veroorzaakt door de toename van het fileleed, wordt beschreven haalt een mogelijke oplossing aan; meer asfalt. Zo simpel is het, vergroot het geasfalteerde oppervlak en files zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen, waardoor er nog meer bedrijfswagens en personenauto’s de weg op kunnen.

 Maar ik leg nog een ander verband tussen de artikelen over de invloed van de aantrekkende economie en de daaruit voortvloeiende economische schade. De olie-industrie klaagt al jaren over de afgenomen vraag naar brandstoffen. Meerdere locaties waar naar olie wordt geboord zijn de afgelopen jaren gesloten, meerdere boorplatforms zijn terug gehaald van zee en bestellingen van nieuwe platforms zijn teruggedraaid.

 Nou weten we allemaal zo langzamerhand dat, waar politiek wordt bedreven, het wemelt van de lobbyisten. De VVD zet zich in voor het uitbreiden van het wegennet en probeert dit op de politieke agenda te krijgen.fokke-en-sukke-file

 Zou het kunnen zijn dat er -door oliemaatschappijen betaalde- lobbyisten betrokken zijn bij het lanceren van plannen voor meer asfalt? Wat is nou één van de belangrijkste ingrediënten bij het vervaardigen van asfalt? Juist, dat is aardolie.

Denk dáár maar eens over na!

 

© Godert Walter

 

Godert Walter is eindredacteur bij De Vrije Media en is als ervaren en professioneel cameraman en editor verantwoordelijk voor video en audio bij De Vrije Media. Daarnaast heeft Godert –vanzelfsprekend als eindredacteur bij DVM- een kritische kijk op het nieuws en zet hij door middel van artikelen anderen graag aan het denken… 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.