consumentisme-1

Maatschappijleer moet worden afgestoft voor het MBO

Maatschappijleer moet een verplicht vak worden voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat vinden PvdA en CDA. Het vak moet de leerlingen helpen bij ‘hun identiteitsontwikkeling, hen kritisch leren denken en zorgen voor een positieve houding ten opzichte van de democratische rechtsstaat’.

Het aanleren van kritisch denkvermogen is het beste verweer tegen verkeerde denkbeelden, zeggen Mohandis (PvdA) en Rog (CDA). “We moeten voorkomen dat de huidige mbo-ers opgroeien in een samenleving waar ze zich niet gehoord voelen, ze het idee hebben niet mee te doen en uiteindelijk afstand nemen van de Nederlandse samenleving.” Volgens PvdA en CDA kan maatschappijleer daarbij helpen.

Maatschappijleer werd op het mbo jaren geleden afgeschaft en vervangen door ‘burgerschapscompetenties’. Waarom eigenlijk? Omdat het vak ‘toch niet aan mbo-scholieren besteed was?’ Nu blijkt dat mbo-leerlingen er ‘vijandige ideeën op na houden ten opzichte van de democratische rechtsstaat’, moet het vak weer in ere worden hersteld. Het gaat niet om het kritisch leren denken, maar om het zorgen voor een positieve houding ten opzichte van de democratische rechtsstaat’, of met andere woorden: schoolvakken worden ingezet om leerlingen op te voeden tot oppassende, met ‘gezonde ideeën’ geïndoctrineerde volwassen burgers. Zoals dat op het VWO en de HAVO wordt gedaan, want daar werd maatschappijleer niet afgeschaft.

De onderwijsbepalers lichten een tip op van de sluier en laten zien waar het in werkelijkheid om gaat. Afwijkende meningen van de gangbare zijn gevaarlijk voor de ‘democratische rechtsstaat’ en moeten in de kiem worden gesmoord. Moeiteloos kunnen hierin conspiracy theorieën worden meegenomen, want die kunnen bijvoorbeeld leiden tot de opvatting dat de rechtsstaat niet zo democratisch is als deze wordt gepretendeerd te zijn.

Maatschappijleer moet worden gegeven door een bevoegde docent: (‘iemand die niet wegloopt voor een moeilijk gesprek’). “Want identiteitsontwikkeling, kritisch leren denken, de ontwikkeling van democratische waarden en een positieve houding ten opzichte van de democratische rechtsstaat gaan niet vanzelf.” Tja, hoe maak je zoveel verloren jaren goed om mbo leerlingen gezonde ideeën bij te brengen? Het zal een (te) grote opgave zijn voor een onderwijsstelsel dat er niet op gericht is om jonge mensen te helpen  tot zelfstandige, zelfbewuste volwassenen te ontwikkelen, die er eigen ideeën op na kunnen houden, omdat menselijkheid en menselijke waardigheid centraal staan in hun leven, waardoor er per definitie geen sprake is van vijandigheid.

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.