clear-sky

Het gevaar van ultrafijnstof

De economische groei binnen onze maatschappij zorgt voor gigantische afvalbergen. Maar alles wat in feite te giftig is om te kunnen verwerken in bepaalde producten of in ons voedsel, wordt ondertussen toch vermengd met benzine, kerosine, diesel of het wordt opgestookt in energiecentrales.

Diesel filters, katalysatoren die je in benzine auto’s aantreft  en de filters die in energiecentrales worden gebruikt, zetten al deze supergiftige rook om in onzichtbare, reukloze ultrafijnstof deeltjes die kleiner zijn dan 23 nanometer. Dit is wettelijk zo geregeld! De atmosfeer is daardoor nu volledig verzadigd met giftig ultrafijnstof en 90% van de wereldbevolking leeft en lijdt onder die ultrafijnstof omdat onze lichamen ermee zijn doordrenkt.

De grootste leugens op een rij:

  • CO2-uitstoot is niet de oorzaak van klimaatverandering.
    Wat is het dan wel? Ultrafijnstof is de oorzaak van klimaatverandering. CO2 is slechts een neveneffect.
  • Bacteriën en virussen zijn niet de oorzaak van ziekten.
    Wat is het dan wel? Ultrafijnstof is de oorzaak van ziekten. Bacteriën en virussen komen de rommel opruimen en herstellen dátgene wat door ultrafijnstof in het lichaam veroorzaakt wordt.
  • Het kost slechts 25 euro per auto om een ultrafijnstof filtertje op de uitlaat te bevestigen zodat én de klimaatverandering een halt wordt toegeroepen, maar ook de ontwikkeling van ziekten zal worden gestopt. Waarom gebeurt dit niet? De rijken in de top van de piramide willen van de armen af en op deze manier worden we vergiftigd. ALLE POLITIEKE PARTIJEN zijn hiervan al vele jaren op de hoogte, maar ze zijn gekocht en worden betaald door de rijken.

Echter, een goed geïnformeerde mensheid zal zichzelf niet willen vergiftigen. En men zal oplossingen bedenken en invoeren. Maar de elite heeft andere plannen en wil alleen maar een kleine mensheid overhouden met beperkte verstandelijke vermogens, die net slim genoeg is om hun machines te kunnen bedienen.

De oorlogen die slechts gevoerd worden om de belangen van de superrijken te dienen, gaan louter om olie en gas en zijn bedoeld om in een steeds hoger tempo ultrafijnstof de atmosfeer in te blazen; met als uiteindelijk doel dat 90% van de mensheid ziek zal worden en uiteindelijk zal komen te overlijden.

Oproep: praat met uitvinders, productontwikkelaars en filterfabrikanten die je kent. Ik kan je het volgende vertellen: nanodeeltjes zijn te klein om te filteren, maar als ze door een speciaal apparaat gehaald worden waarin deze deeltjes samenklonteren, kunnen ze wel gefilterd worden. Zo simpel is het!

 

De auteur Dick van Nieuwkoop schrijft over zichzelf: Wat mij is overkomen met mijn overgevoeligheid voor nano en ultrafijnstof is de absolute missing link voor de (alternatieve) media omdat het inzage geeft in het vergiftiginsproces, waardoor uiteindelijk alle puzzelstukjes op zijn plaats zullen vallen. Ik ben namelijk een van de zeer weinige personen die ultrafijnstof kan detecteren omdat,  en nadat ik er dodelijk ziek van werd. De meeste andere mensen die dat ook hebben zijn al dood of vegeteren op psychiatrische medicatie.

Ik heb echter een ‘cleanroom’ gebouwd waar ik in slaap en werk, waardoor ik ontgift en weer een redelijk normaal leven heb. Ook wil ik cleanroom-apparatuur ontwikkelen voor anderen. Ik ben voorts goed in staat om de gecontroleerde oppositie te kunnen onderscheiden, zoals Milieudefensie die fake rechtszaken tegen luchtvervuiling voert, maar weigert om een ultrafijnstof meetnet op de agenda te zetten. Daarnaast verdedigen ze het overheidsstandpunt dat luchtvervuiling vroeger veel erger was.

Ik probeer dagelijks het nieuws te analyseren en geef reacties op mijn facebookpagina omdat dat kanaal veel sneller werkt dan artikelen te schrijven voor een website. En de meeste mensen lezen geen lange artikelen meer. Ze willen hele korte samenvattingen. Daarom maak ik af en toe maar simpele infografics en video’s.  Dick zoekt iemand die met hem in Thailand -waar hij woont- samen wil werken om zijn nanofilters verder te ontwikkelen. Wel graag iemand met ervaring in luchtbehandeling en productontwikkeling.

nanodeeltjes farmaceutische-drugsdealersfijnstofauto-katalysator

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.