Activatie van je eigen waarheid

Stel je eens een wereld voor die geheel vredig en harmonieus is. Waar mensen afkomstig uit allerlei verschillende werelddelen en andere achtergronden met elkaar samenleven en elkaar ondersteunen.

Een samenleving waar dieren elkaar niet hoeven te eten omdat alles en iedereen gevoed wordt door energie. Dit is de samenleving die bij de mens hoort. Dit is onze originele blauwdruk.

duinviooltje240512

Dit werd bruut verstoord toen dit universum ongeveer 500miljoen jaar geleden werd gehackt door een Kunstmatige Intelligentie. Dit waren en zijn  meesters in technologieën maar bezitten niet de scheppende capaciteiten van de mens en dienen zich door middel van klonen in stand te houden. Dit was voor hen voldoende reden om de mensheid hier gevangen te gaan nemen om ze als slaaf in te zetten om zo van hun scheppende vermogens gebruik te kunnen maken. Dit werd op een zeer geraffineerde manier uitgevoerd die je het beste als volgt kunt voorstellen. Je kijkt naar een film die via een beamer wordt uitgezonden op een scherm. Deze film vertoont onze originele blauwdruk vol kleur. Ineens worden er 7 andere beamers met andere werkelijkheden bovenop de eerste gezet, die tegelijkertijd allemaal hun film op dat zelfde scherm gaan afspelen. Deze films tonen echter beelden van macht, agressie, armoede, afgunst, religies, geloofsovertuigingen, hiërarchie enz. , beelden die grauw en grijs zijn waar iedere vorm van kleur ontbreekt. Vervolgens krijgt de mens in die film een cyberachtig nieuw lichaam aangemeten, dat ze sterfelijk maakt waardoor ze steeds minder van hun oorspronkelijke blauwdruk weten te herinneren. Dit wordt in stand gehouden, enerzijds door hun DNA en anderzijds door een heel netwerk die deze mensheid voortdurend van buitenaf controleert.

Wifi, SMART-phone en I-pads e.d. verstoren continu de verbinding met de bron en zorgt ervoor dat de mens steeds dieper in slaap komt en de realiteit van de films die door beamer 2 t/m 8 worden uitgezonden als hun enige echte realiteit gaat zien. Dit verhaal gaat over ons, toen en nu. Het wordt dus tijd om hier iets aan te doen willen we ons zelf niet compleet gaan verliezen.

gecontroleerde-mensheid

Op deze planeet klopt eigenlijk niets meer als gevolg van de films of hologrammen 2 t/m 8. De overvloed waar iedereen recht op heeft is volledig verstoord. Er bestaat een elite die ruim 60% van het wereldkapitaal bezit en de resterende 40% moet verdeeld worden onder de wereldbevolking. De kloof wordt steeds groter.

Een van de manieren die Martijn van Staveren in zijn lezingen toepast om de kracht van de originele blauwdruk weer in beweging te zetten is het gebruiken van veel woorden, heel veel woorden. Die waterval van woorden is zo enorm dat je brein het op een gegeven moment niet langer kan volgen waardoor je in een Theta staat beland. Hierdoor word je weer verbonden met de Bron wat heeft te maken met geometrie en emotionele krachtvelden. Zo doet Martijn dit (en masse), maar wij kunnen zelf ook verandering aanbrengen. Het is daarom belangrijk dat we weer inzicht krijgen in wat er in ons brein gebeurt, hoe gevoelens gerelateerd zijn aan emotionele prikkels en ook hoe klanken en geluiden daar onderdeel van zijn. Je ontdekt dan dat je gevoelens als het ware kunt afpellen waardoor ze weer weg kunnen vloeien.

Het hart is het eerste orgaan wat zich ontwikkeld na de conceptie en is de plek waar het oorspronkelijke Mens-Zijn zit verborgen. Vanuit het hart nemen we alles waar. De gevoelens die in ons hartbewustzijn zitten opgeslagen, worden normaal gesproken doorgegeven aan onze hersenen waarvan we momenteel maar 0,005% omgezet krijgen in een visueel beeld. De rest van de 99,995% gaat verloren. Dat is wat we ervaren als een werkelijkheid. Op het moment dat we met ons voorstellingsvermogen gaan werken binnenin dat stukje gegeven, dan is het mogelijk dat we buiten die 0,005%, waar de hersensignalen liggen, kunnen gaan opereren. We gaan ons dan bewust worden van de gevoelens uit de oorspronkelijke wereld die vanuit het hart naar het hoofd toe gaan, waar ze in het brein worden omgezet. Hierdoor gaan gevoelens ook een intellectuele betekenis krijgen.

Denk je bijv. met liefde aan een bepaalde persoon, dan ontstaat een schokgolf die deze andere persoon op hetzelfde moment ervaart, een gevoel van je mag er zijn. Ontstaat een schokgolf door pijn dan is dat een schokgolf van afstoting of afkeuring. Deze twee tegenover elkaar staande gevoelens zijn beide gevoelens van kracht net als bij een pluspool en een minpool van een magneet die zodra je deze bij elkaar brengt, elkaar aantrekken. Door geloofsovertuigingen zoals o.a. de ‘New Age’ leer je dat je de minpool zover mogelijk weg moet gooien en dat jij je geheel moet richten op die pluspool. Maar wat heeft dit tot gevolg? Hoe meer jij je in je leven alleen op je pluspolen richt, hoe meer afstoting je ervaart, totdat je gaat ontdekken dat die minpool er ook bij hoort en niet kunt negeren.

Hoe meer je op zoek gaat naar de minpolen, hoe meer de balans binnen jezelf gaat terugkeren. Dus een van de belangrijkste opdrachten in je leven is jezelf de vraag te stellen: ‘Waar kan ik de kracht van plus samen laten vloeien met min.’ Zodra je in een minveld stapt, zal je eerste gevoel zijn, dit wil ik niet. Je creëert dan dus eigenlijk een minveld. Maar zet je vervolgens door, dan zal de echte min jou herkennen als een plusveld waardoor die min zichzelf gaat oplossen. Stap dus in de velden waar je grootste weerstand en angsten liggen zodat deze getransformeerd kunnen worden. Alleen daar ligt je kracht. Op deze manier stappen we uit de slaafmodules en komen we terug in onze kracht, in ons gevoel. Neem als simpel voorbeeld: Je staat als het buiten koud is onder heerlijk hete douche. Je weet dat het enorm gezond is om je aan het einde even flink koud af te douchen. Dit stimuleert je bloedsomloop en maakt je sterk. Iedere cel in je lichaam schreeuwt “ nee” dat wil ik niet. Toch zet je door en als het achter de rug is ben je zo blij dat je hebt doorgezet omdat het een fantastische energieboost is om je dag mee te beginnen.

Gevoelens zijn meetbaar. Je voelt ze in je lichaam en in je neurologische systeem. De gevoelens van aantrekking en afkeuring zijn gevoelens van kracht die je beiden uit de neutrale zone halen. We voelen vanuit ons hart. Deze gevoelens of krachtvelden sturen we vervolgens door naar onze hersenen. De hersenen registreren dit en geven dit op hun beurt door aan alle cellen in het lichaam. De volgorde is dus hart- hersenen- lichaam.

Alle negatieve gevoelens die je nog nooit eerder hebt gehad, die worden veroorzaakt door de hologrammen 2t/m 8, worden door het brein in een apart vakje geplaatst en en vallen onder een speciale categorie ANGST. Er ontstaat een soort kortsluiting. Dit zijn schokgolven waar je neurologisch door van slag raakt, die niet worden doorgegeven aan je cellen. Dit wordt vanaf dat moment als het ware een NoGo zone.

Als wij willen loskomen van deze beperkingen en angsten die opgeslagen worden in die Nogo zone, dan is het dus heel belangrijk dat we inzicht gaan krijgen in de kracht in onszelf. Alles wat je voelt kan als het ware uitgelezen worden door je brein en is dus meetbaar bijv. vreugde ,angst, afwijzing etc.

Gedurende een hele dag ervaren we allerlei gevoelens, we hebben een gemoedstoestand. Het maakt niet uit of je deze ervaart als zwaar of als vreugdevol omdat er geometrisch niets aan die gemoedstoestand verandert. Je levert namelijk in beide gevallen aan het grote geometrische bewustzijn. Zou je die dag weer gaan ontleden dan zul je het geometrisch bewustzijn keer op keer zien veranderen, en kom je erachter dat je helemaal geen geometrisch veld kunt waarnemen die angst of boosheid uitdrukt. Je ziet wel een heftige uitbarsting of verandering in de geometrie. Hoe meer beweging er heeft plaatsgevonden, hoe krachtiger de krachtgolven in dat veld van geometrie zullen zijn.

Krachtvelden zijn te vergelijken met geluiden. Denk hierbij aan cymatics of waterklankbeelden waarbij de trilling, zand of water omzet in een prachtige geometrische vorm. Verhoog je de trilling dan veranderd het beeld. Eigenlijk blijft dit hetzelfde want het is geometrie, maar de setting, de kruispunten waar informatie elkaar raakt, verschuift waardoor de verbindinglijnen ook veranderen.

Hier zijn 2 prachtige voorbeelden uit het werk van Robert Boerman.

Het eerste voorbeeld laat de krachtgolven van het trompetgeschal van een olifant in water zien.

En het 2de voorbeeld de krachtgolven van Afrikaanse muziek

Meer voorbeelden zijn terug te vinden op

Als we in de werkelijkheid hier een verandering tot stand willen brengen, is het belangrijk dat we aanwezig zijn in onze hersenen. Je neemt dat gevoel of die schokgolf waar in je hele lichaam, in alle cellen. Als die schokgolf niet vanuit jezelf komt, dus niet uit het oorspronkelijke veld maar uit de hologrammen 2 t/m 8, dan zal deze automatisch geneutraliseerd gaan worden.

Soms lijkt het of er wereldwijd niets veranderd en we alsmaar dieper in de ellende wegzakken. Ons gevoelsbewustzijn is echter enorm aan het veranderen. Ga maar eens bij jezelf na wat het verschil in gevoelsbewustzijn van nu is met dat van 20 jaar geleden. Dit is zo volledig anders dat het niet eens te beschrijven valt. Er zijn sinds die tijd veel meer gevoelens en inzichten vrijgekomen. We kijken heel anders naar wat werkelijkheid betekent voor onszelf. We stromen niet automatisch meer mee in de projecties die ons van buitenaf worden opgedrongen. We zijn dus wereldwijd massaal een ander gevoelsbewustzijn aan het creëren en daarmee komen ook andere schokgolven vrij. Dus zou je de aarde van buitenaf bekijken, als buitenaards wezen, dan is duidelijk zichtbaar wat voor groei we in de afgelopen 20 jaar hebben doorgemaakt omdat we tegenwoordig zoveel meer gevoelens durven toelaten.

Er is dus achter gevoelens en emoties een enorme informatie in beweging waardoor er diepere inzichten ontstaan die ineens bij je binnenkomen, vanuit jezelf met als doel dat we weer echt gaan leven. Dat we alle regels en wetten die ons steeds meer gevangen willen houden, los durven laten en terugkomen in onze oorsprong.

Harriet Algra 22 november 2016

 

 

 

 

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.