horen-zien-en-zwijgen

We willen het niet weten?

VTM (België) zond een  documentaire uit, waarin de macht van de mobiele telefoonindustrie werd behandeld. Al meer dan tien jaar worden er met regelmaat wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd, die aantonen dat de straling die samenhangt met mobiele telefonie – in het bijzonder G4 – veel gevaarlijker is voor het menselijke lichaam dan wordt gepretendeerd. Er wordt zelfs gezegd dat dit het asbest van deze tijd zou zijn. Toch zijn de Iphone en de Smartphone zo diep doorgedrongen in de samenleving  dat je je afvraagt of mensen niet de voorkeur geven aan  de geruststellende informatie van de industrie en de met hen samenwerkende wetenschappers boven de feiten. Zelfs als het een  significante toename van allerlei ziektes en van sterfte tot gevolg zou hebben.

Het bewijs is er

Lennart Hardell, MD, PhD, werkzaam bij de Orebro Universiteit In Zweden zegt: “Diepgaand wetenschappelijk  onderzoek bevestigt de uitkomsten uit epidemiologische studies dat er een  grotere kans op hersentumoren en tumoren aan het gehoororgaan is bij mensen die WIFI telefoon gebruiken, zowel mobiele telefoons als DECT telefoons. Het onderzoek, uitgevoerd in het kader van het Nationale Toxicologie Programma (NTP) levert een krachtig bewijs dat WIFI straling moet worden geclassificeerd als kankerverwekkend. Het bevestigt tevens de ontoereikendheid van de nu geldende veiligheidslimieten voor stralingswaarden.”  Het NTP stelt dat de resultaten wereldwijd bekend moeten worden gemaakt, nu duidelijk is wat de gevolgen zijn van WIFI (G3 en G4) voor de wereldwijde volksgezondheid.

Wie wil het weten?

De resultaten van het onderzoek werden bekend gemaakt in mei 2016. Het heeft tot dusver niet de door het NTP gewenste aandacht gekregen in de media.  De berichtgeving over dit onderwerp bereikt programma’s die later op de avond worden uitgezonden en een relatief klein publiek trekken. Bijvoorbeeld deze documentaire, uitgezonden door Canvas (België).

“Het is niet alleen de industrie, die publicaties over het gevaar van Iphones en Smartphones frustreert, het zijn ook de gebruikers die een scherm optrekken als je hen wilt informeren over de gevaren van straling” Dr. George Carlo.

In de documentaire wordt de macht belicht van de mobiele industrie. Die macht wordt gebruikt om wetenschappers  die over de gevaren willen publiceren te intimideren en bedreigen. Er zijn er weinigen, die de moed hebben om op te staan tegen deze macht. Toch zijn ze er.

Al veel langer bewijzen

Er zijn wetenschappers en instituten die hun onafhankelijke onderzoeksbevindingen publiceren, ver voordat het Zweedse NTP dat heeft gedaan in mei 2016. Bijvoorbeeld een rapport dat  al in 2007 ( en een tweede versie in 2012) werd uitgebracht door de BioInitiative Working Group en waaraan twintig topwetenschappers uit zes landen hebben meegewerkt en dat gecoördineerd werd door de universiteit van Albany, New York, komt met overtuigende bewijzen: GSM’s, WiFi, DECT-telefoons, Bluetooth, Wimax en andere draadloze systemen zijn wel degelijk riskant. Professor Martin Blank, onderzoeker aan de gereputeerde Columbia University, zegt in het rapport:

‘De straling dringt diep door in het organisme en verstoort daar biologische processen. Het DNA in sommige celtypes reageert al bij zeer lage stralingswaarden, wat een biochemische stressrespons veroorzaakt.’

De ziektebeelden zijn volgens het rapport ongeveer dezelfde als bij mensen die wonen of werken in de buurt van gsm-of UMTS-antennes: slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus (oorsuizingen), prikkelbaarheid, verlies van geheugen en concentratievermogen, verminderd libido, depressiviteit. Slapeloosheid blijkt één van de eerste alarmsignalen te zijn: kennelijk verstoort de straling de melatoninebalans in het lichaam -melatonine is een hormoon dat je biologische klok regelt. Eerdere rapporten brachten het stijgend aantal kinderen met ADHD al in verband met de microgolfstraling.

Het BioInitiative Report komt met meer bewijzen: ‘Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft substantiële bewijzen geleverd voor de stelling dat elektromagnetische straling neurotoxisch én kankerverwekkend is. De straling kan het DNA beschadigen, de immuniteit verstoren, veranderingen teweegbrengen in de hersenactiviteit en de trigger zijn voor hartziekten. We zien al schadelijke effecten bij waarden die oneindig ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als veilig worden beschouwd.’
…”dat de straling ongezond is, met op een rij de mogelijke schadelijke effecten: verzwakt geheugen, verminderde leercapaciteit, gedragsstoornissen, hoofdpijn, slapeloosheid, enzovoort”.

Follow the illusion

De mobiele telefoonindustrie is ongelofelijk lucratief.  De aandeelhouders van de bedrijven in deze industrie spinnen er stevig garen bij. Het is daarom een vrijwel onmogelijke opgave om de feiten van elektromagnetische straling bij de massa onder de aandacht te brengen.  Het komt niet verder dan een kleine groep mensen, die voor het oog van de wereld een aluhoedje op het hoofd wordt gezet. Het elektronisch infuus lijkt dermate verslavend dat de meeste mensen het zich niet laten afnemen. Dat weten ze heel goed bij de  mobiele telefoonindustrie. Het zal nog wel even duren.

 

 

© De Vrije Media

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.