sdr-note

Opstap naar een wereldmunt?

red./Ad Broere/DVM

In de door geruchten over een grote beurzen en bankencrash geteisterde wereld, is iets vrijwel onopgemerkt gebleven. Vaak blijkt achteraf dat juist deze gebeurtenissen veel belangrijker zijn geweest dan waar het grote gekrakeel over ging.

Al sinds 1969 bestaat de SDR. SDR staat voor special drawing rights. Het is geen officiële valuta, net zomin als de Ecu, de voorloper van de euro dat was. De SDR was tot 1 oktober 2016 een claim op een ‘mandje’ van valuta, bestaande uit de dollar, de euro, het pond sterling en de yen.  De ‘bedoeling’ van de SDR was om een complementaire rol te spelen als wereldreservemunt. De dollar is sinds de Bretton Woods conferentie in 1944 tot op heden de wereldreservemunt. Deze positie heeft de VS geen windeieren gelegd en het land heeft er alles aan gedaan om de centrale rol van de dollar te handhaven. Vooral daardoor is het tot dusver niet gelukt om de SDR een rol van betekenis te laten spelen.

Na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 werd de rol van de dollar en de VS door met name China op de korrel genomen. China manifesteerde zich in 2009 als voorstander van een nieuwe wereldreservemunt die niet meer gekoppeld was aan één economie (Ending the Global Casino, Ad Broere pp. 92-94). Het lijkt erop dat er op 1 oktober 2016 – in alle stilte- een belangrijke stap in de richting van de vervulling van de wens van de Chinezen is gedaan. De Chinese yuan is opgenomen in het SDR-mandje, samen met dollar, yen, pond sterling en euro. De verhoudingen in dit mandje zijn: dollar 41,7%, euro 30,9%, yuan 10,9%, yen 8,3% en pond sterling 8,1%. De yuan komt binnen op drie met stip. Het belang hiervan kan nauwelijks worden overschat. China is bezig met een herschikking van de verhoudingen in de wereld. De conculega VS moet de opkomende reus naast zich dulden. De VS was nauwelijks bereid om daarvoor in de verhoudingen binnen het mandje in te leveren. Voor de toetreding van de yuan was het aandeel van de dollar in het mandje 41,9% en erna is het 41,7%. Vooral de euro, de yen en het pond sterling hebben moeten inleveren.

Belangrijker nog dan deze herschikking is het antwoord op de vraag of de SDR nu ook echt de nieuwe wereldmunt gaat worden, in circulatie gebracht door IMF en Wereldbank en gecreëerd door ‘dark horse’ de BIS Bank. Als het aan China ligt wel en misschien wel eerder dan door velen wordt gedacht. Als er een nieuwe crash zou komen – niet ondenkbaar – dan zou dat de genadeklap kunnen betekenen voor de dollar als wereldreservemunt. Verder zouden de verhoudingen binnen het mandje door een nieuwe crisis -niet ondenkbaar- heel drastisch kunnen verschuiven ten gunste van China. China heeft dan bereikt wat het land – niet ondenkbaar- al langer voor ogen heeft en dat is een nieuwe wereldmunt, die de weerspiegeling wordt van de grote wereldeconomieën in hun werkelijke verhoudingen naar sterkte.

Zo ontstaat er misschien wel veel sneller dan verwacht een nieuwe wereldorde. ‘Voor het oog’ misschien anders dan door velen werd gedacht en met China als bankier van de wereld. De macht achter de macht op het wereldtoneel maakt het mijns inziens echter weinig uit wie de uitvoerende pionnen zijn, zolang ze geschikt zijn om hun taak uit te voeren. Hoogstwaarschijnlijk worden Wall Street en de City van Londen in de nieuwe wereldorde stevig aan banden gelegd, waardoor een grote destabiliserende en inkomens – en vermogensongelijkheid veroorzakende factor in het financiële stelsel wordt weggenomen. Dat is goed voor heel veel mensen over de hele wereld. Het blijft echter een hiërarchie en een die weleens heel erg strikt zou kunnen zijn. Bovendien blijft de wereld worden geregeerd door het geld. Ook de individuele vrijheid komt dan in het geding. Wordt de wereld er een betere plek door om op te leven? We gaan het meemaken, misschien sneller dan ons lief is en wellicht denken dan velen terug aan de tijd dat de kansen er nog waren om zelf initiatieven te nemen en door samenwerking ons los te maken van de hiërarchie.

© Ad Broere

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.