Opinie: De terugkeer naar de natuur

Bijdrage van Harriet Algra

natuurDe reden dat we door de natuur emotioneel geraakt kunnen worden is dat de oorspronkelijke mens de schepper is van alles in de natuur. Er vindt een herkenning plaats. De kunstmatige wereld, die onze samenleving steeds meer aan het overnemen is, weekt de huidige mens volledig los van de natuur. Die kunstmatige wereld heeft de natuur niet nodig om te kunnen overleven en ziet het als een verstoring . Om in hun ogen een perfect universum te creëren, dient alles wat met de natuur te maken heeft, vernietigd te worden. Dit wordt gedaan wordt met behulp van bestrijdingsmiddelen, massaveeteelt en monocultuur binnen de landbouw. Denk verder aan het kappen van de regenwouden, de fracking die het grondwater compleet vervuilt, het vernietigen van de atmosfeer d.m.v. geo-engineering (chemtrails), het ongelimiteerde leegroven van alle grondstoffen zoals aardolie, mineralen e.d. Vanuit de lucht gezien,wordt alles glashelder, helemaal als je bijvoorbeeld over Zuid Afrika vliegt. De planeet wordt volledig kaal geschraapt. Hierdoor ontstaat een aarde die voor ons mensen onleefbaar aan het worden is .

Het menselijk lichaam zelf wordt eveneens kapot gemaakt, door o.a. vaccinaties en chemo. Het transhumanisme is in sterke opkomst om complete robotten van de mens te maken die enerzijds steeds meer energie kunnen leveren en die anderzijds mentaal volledig worden uitgeschakeld, omdat de technologie al het denkwerk overneemt.

Eind jaren 60 begin 70, ontstonden de grote corporatieve ondernemingen, die niet alleen economisch van belang werden maar ook in politiek opzicht macht gingen uitvoeren. Het was het begin van een nieuw tijdperk waarin alles en iedereen die anders was, vervangen werd voor alles en iedereen hetzelfde. Het begon met de Fast Food ketens in de VS, die restaurants introduceerden die wereldwijd herkenbaar waren door exact hetzelfde uiterlijk. Al gauw ontstonden allerlei soorten winkelketens voor kleding, meubels, kapsalons, tankstations, coffeeshops, restaurants, garages, banken en ga zo maar door, die iedere stad hetzelfde uiterlijk gingen geven. Overal zie je dezelfde ketens, die ons steeds meer gaan ketenen. Ze beïnvloeden volledig je denkpatronen, waardoor je creatieve vermogens meer en meer worden uitgeschakeld.

merken

 

Kinderen uit de steden hebben geen benul meer waar de melk vandaan komt. Steeds meer voeding is, of wordt genetisch gemanipuleerd. In de VS is het al zo erg, dat het in een aantal staten verboden is om nog langer groenten in eigen tuin te kweken. Ze zijn een samenleving aan het opzetten waarin al het leven aan het verdwijnen is, om plaats te maken voor angst. Het systeem is mensen stelselmatig blind aan het maken door voortdurend 1 oog te laten zien. Hierdoor verliest het totale plaatje zijn diepte, waardoor het niet langer duidelijk herkenbaar is.

 

alziend-oogDit wordt heel symbolisch zichtbaar gemaakt door het Alziend oog dat wereldwijd steeds vaker zichtbaar wordt en tot uitdrukking komt in alle hiërarchische structuren.

 

 

 

Hollywood toont d.m.v. zijn films de ware agenda van het transhumanisme. Denk aan de film ‘Trancendance’ met Johnny Depp, waarin hij werkt aan een bewuste machine die de collectieve informatie van alles wat tot nu toe gekend is, combineert met het volledige spectrum aan menselijke gevoelens. Het concept wordt ons aangereikt, vervolgens komen de onderwerpen in het nieuws en ontstaat er een basis die acceptabel wordt voor de massa. Mensen worden op deze manier geheel geconditioneerd, op een onbewust niveau.

Om te voorkomen dat de aarde straks, net als alle planeten om ons heen, een dode, voor de mens onleefbare planeet zal worden, is er op een gegeven moment vanuit de natuurlijke wereld een beslissing genomen, om de mensen hier te gaan helpen. Dit is al jaren aan de gang en het wordt langzamerhand steeds duidelijker zichtbaar.

Wereldwijd staan mensen op, die wakker zijn of worden en hun oorspronkelijke rol als schepper weer opnemen.

transhumane-mens
A= Galactische Wezen; B= de simulatie van de persoon met wie we ons identificeren; C= de Aarde

In werkelijkheid zijn we sterrenreizigers, prachtige Galactische Wezens(A) en ervaren we het lichaam van de persoon in de simulatie(B) hier op aarde (C). We zijn er van overtuigd dat het leven om ons heen, buiten ons lichaam plaatsvindt. In werkelijkheid, speelt alles zich af in het neurologisch deel van je hersenen. Een identieke ervaring krijg je wanneer je een ‘virtual reality” bril opzet. Die simulatie lijkt zo echt dat we ons volledig gaan identificeren met het lichaam met de naam. We worden volkomen door het drama van alledag opgeslokt en zijn vergeten wat we hier oorspronkelijk kwamen doen.

 

Een rolwisseling is nodig, waarbij we weer terug gaan stappen in ons werkelijke lichaam als een Galactisch wezen. In deze rol zijn we in staat om ons los te koppelen van het lichaam uit de simulatie. Hierdoor kunnen we de opdracht gaan voltooien, om als observant deze prachtige planeet te redden van een ondergang. Door middel van liefdevolle waarneming, zijn we in staat alle negatieve emoties van de persoon te wissen en te vervangen door positieve. Hierdoor zal het drama en de pijn oplossen in het leven van de persoon, in wiens lichaam we verblijven, waardoor dit een stuk aangenamer wordt. Om dit te bereiken is het nodig, dat we vanuit een ontspannen staat, de THETA staat gaan werken.

Het THETA bewustzijn is een staat waarbij de hersengolven zich afstemmen op de coherentie, of hartslag van het hart. Hoe meer coherent de hartslag is, hoe rustiger je van binnen kunt zijn en dus ook bent. Zolang de mens via haar brein beïnvloed wordt door die andere hologrammen en programma’s in de hersenen, zitten we in een BETA bewustzijn. Draaien onze hersenen op volle toeren omdat je moet leren, presteren, telefoneren, e-mailen etc. dan zit je in het GAMMA bewustzijn. Hierbij schiet je volledig uit de frequentie van je hart en ga je volledig in je hoofd zitten. Op dat moment zit je ook nog wel in je hart maar word je geregeerd vanuit het hoofd. Door te ontspannen, stem je je hoofd af op je hart. Het hart heeft rechtstreeks contact met de plek waar je deze reis ooit begon, de plek in de oorspronkelijke natuurlijke wereld, waar je op een bed ligt, bijgestaan door allerlei wezens die je liefdevol gadeslaan en ondersteunen. Op die plek daar, is alles een nanoseconde eerder bekend dan in je mind.

Als je vanuit je mind denkt, dan ben je een slachtoffer van de gebeurtenissen en gaan de gebeurtenissen het voor jou bepalen. De gebeurtenissen vinden dus plaats voor de waarneming. Als je jouw hersenen afstemt in coherentie met je hartslag en je luistert naar je hart, dan stem je je af op je hart en ontvang je de informatie uit het andere veld een nanoseconde eerder, dan dat het zich voltrekt. Van origine is de mens een scheppend wezen dat altijd een nanoseconde voordat het moment zich voltrekt aanwezig is. In andere universa uit de natuurlijke wereld, zijn beschavingen die altijd in grote groepen bijeenkomen variërend van 3 tot wel 20-duizend personen om bijvoorbeeld natuurrampen of andere indringende gebeurtenissen, in goede banen te kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de film ‘Avatar’, waarin dit heel duidelijk in naar voren komt. Vanuit die Theta staat komen we automatisch in een hogere frequentie of trilling, waardoor de geometrische patronen van de cellen in ons lichaam veranderen. Onze cellen zijn informatiedragers die een bepaalde frequentie in zich meedragen. Iedere frequentie is een klank, een emotie, te vergelijken met een waterklankbeeld. Zodra de emotie verandert, ontstaat er een ander beeld.

patronen

Iedere frequentie vormt een uniek patroon Alle 7 miljard mensen op aarde, vormen samen ook weer een geometrisch patroon, en ook hier zal het uiterlijke beeld van veranderen als we in een hogere trilling gaan komen.

 

Die hogere trilling heeft tot gevolg dat de sluiers, die ons geheugen hebben gewist, gaan oplossen en we weer gaan herinneren wie we werkelijk zijn. Dit zal meer en meer kleur op de planeet gaan brengen met als gevolg dat we binnen niet al te lange tijd s’morgens wakker kunnen worden in een nieuwe wereld waar de natuur weer geheel aanwezig zal zijn.

©  Harriet Algra 26 oktober 2016

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.