tour-2016-paul-hellyer

Canadese ex-minister trekt aan de (alarm-)bel

money-mafiaEen van de meest bekende en controversiële politici is de Canadese ex-minister van Defensie (o.a.) Paul Hellyer. Ondanks zijn zeer hoge leeftijd -hij is 93 jaar- voert hij nog immer een niet aflatende strijd tegen de ‘money mafia’ ofwel de maffia van het geld, zoals hij ook deed in zijn gelijknamige boek The Money Mafia.

Hij schrijft daarin over de schaduwregering waar de wereld mee te maken heeft en het grote gevaar waar we op aflopen wanneer we onze ogen gesloten houden. In een eerder gepubliceerde video (die ik destijds heb vertaald en ondertiteld) benoemt hij een flink aantal van die gevaren, en hij noemt man en paard.

tour-2016-paul-hellyer

Paul Hellyer is nog steeds actief en in de maand oktober en november is hij ‘on tour’ met zijn ‘plan om Canada echt opnieuw welvarend te maken’. Hellyer is een verklaard tegenstander van het CETA handelsakkoord tussen Canada en de EU. Hij noemt het akkoord illegaal en immoreel. Op zijn website kun je onder andere zijn open brief aan premier Justin Trudeau lezen.

 

Kijk hier nog maar eens naar die video; een statement van een dappere man die een grote wens heeft; namelijk dat de mensheid gaat beseffen wie we zijn, dat we niet machteloos zijn en vooral niet moeten blijven toekijken hoe de wereld ten onder gaat aan de machthebbers, die hij ongezouten de Money Mafia noemt.
(Zet eventueel even de ondertiteling aan, rechtsonder)

Ad Broere schreef naar aanleiding van een later interview met Paul Hellyer het volgende op zijn blog:

Staatsschuld vrijwel nul, het is mogelijk

De ‘Bank of Canada’ –de centrale bank van Canada- is volledig eigendom van het Canadese volk. De bank werd in 1938 genationaliseerd en heeft een buitengewoon succesvolle rol gespeeld bij de financiering van infrastructuur in Canada, sociale programma’s, zoals het financieren van het sociale zekerheidsstelsel, educatie etc.. De Bank of Canada heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Canada uit de depressie van de jaren ’30 halen, heeft de Canadese defensieuitgaven gefinancierd in WOII, de aanleg van snelwegen door het hele land, openbaar transport, ondergrondse in de grote steden, de St. Lawrence Seaway, de gezondheidszorg en het Canadese pensioensysteem.

Paul Hellyer, oud minister van defensie van Canada, licht de gebeurtenissen van 1974 toe. In dit jaar, zegt Hellyer, ging de ‘Bank of Canada’ er in een ‘overnight’ actie toe over om geld te lenen van de private banken en daarvoor rente te betalen. De rente kwam ten laste van de Canadese staatsbegroting en dus ten laste van de Canadezen. Voor 1974 werd de winst die de Bank of Canada maakte uitgekeerd aan de Canadese overheid, waardoor het geld van de ‘Bank of Canada’ vrijwel kosteloos was. Paul Hellyer noemt dit onverholen de greep van de ‘geld maffia’, die werd uitgevoerd op instignatie van de BIS Bank, de Bank for International Settlements, waarvan het IMF en de Wereldbank de voorzetramen zijn. Paul Hellyer is van mening dat de BIS Bank het instrument is van een groep van internationale bankiers die hun wurggreep op het wereldwijde financiële stelsel in 1974 hebben ingezet.
De staatsschuld van Canada bedroeg in 1974 voor de bankiersgreep slechts 18 miljard Canadese dollar. Drie jaar nadat de ‘Bank of Canada’ begon te lenen van private banken was de staatsschuld met liefst 300% gestegen tot 58 miljard Canadese dollar. De Canadese staatsschuld bedraagt momenteel 500 miljard, 95% hiervan bestaat uit samengestelde interest (rente over rente), die de Canadese overheid schuldig is aan private banken en beleggers. De Canadese overheid betaalt ongeveer 37 miljard rente over de staatsschuld.

Over het CETA akkoord zegt Hellyer het volgende:

“Onze regering wil het CETA akkoord tekenen op de Canada-EU top op 27 oktober 2016

Dit zal de doodsteek betekenen voor een bankenhervorming die Canada weer tot een welvarend land zou maken en het land ervan weerhouden om de ‘Bank of Canada’ zo creatief toe te passen als we in de periode tussen 1939 en 1974 met groot succes deden.

Het CETA akkoord is illegaal en immoreel omdat het eenzijdig soevereiniteit overdraagt van het parlement naar de internationale bankiers en multinationale ondernemingen. Het zal het proces dat duizend jaar geleden werd gestart door de ondertekening van de Magna Carta, waardoor het land door en voor het volk wordt geregeerd, volledig omkeren.”

Canada en ook Nederland schuldenvrij

De bewering dat als overheden de geldkraan kunnen opendraaien er een enorme inflatie optreedt, wordt gelogenstraft door Canada. De ‘Bank of Canada’ verstrekte rentevrije leningen aan de lagere en centrale overheid voor 1974 en dat leidde tot een staatsschuld van niet meer dan 18 miljard Canadese dollar. In die tijd waren de huizenprijzen in Canada laag, onder de 20.000 Canadese dollar. Inflatie was niet meer dan een woord… Pas na 1974 maakte Canada kennis met wat inflatie is, doordat de ‘Bank of Canada’ zoals gezegd ging lenen van private banken en daarvoor veel rente betaalde. De rente legde zo’n hoge druk op de staatsbegroting dat de normale uitgaven onder druk kwamen te staan en er tekorten (meer uitgaven dan inkomsten) gingen ontstaan.
Het recept om deze tekorten terug te dringen kennen we inmiddels ook in Nederland. Het misselijk makende woord ‘bezuinigen’. Bezuinigen op de normale overheidsuitgaven om ruimte te maken voor rentebetalingen. Rente die in Canada opgeteld 95% uitmaakt van de totale staatsschuld. Een staatsschuld waarvan landen overal in de wereld, zoals Canada en Nederland, nooit meer afkomen. Tenzij een nationaal publiek instituut voor en namens de inwoners van die landen schuldvrij geld gaat creëren en dat rentevrij gaat besteden ten behoeve van de samenleving.

Paul Hellyer schrijft in zijn boek: ‘Er zal geen vrede op aarde zijn en evenmin zal er gerechtigheid zijn zolang het geldsysteem niet grondig zal worden hervormd’.

De grote verdienste van Hellyer is dat hij het militair-industrieel-banken kartel, dat als een schaduwregering achter het wereldgebeuren opereert, ontmaskert. Als minister van defensie heeft hij hierover indertijd eerstehands kennis opgedaan en zijn uitspraken over deze macht achter de macht kunnen onmogelijk worden afgedaan als conspiracy. In de jaren vijftig sprak de Amerikaanse ex-president Eisenhower al openlijk over het gevaar van het militair-industrieel complex. In navolging hiervan werd er in de jaren vanaf 1960 tot  halverwege de zeventiger jaren van de vorige eeuw veel over dit onderwerp gediscussieerd en gepubliceerd. Daarna werd het stil, toen de massapsychologische Tavistock praktijken met succes werden toegepast en alles wat de macht achter de macht onwelgevallig was naar het rijk der fabelen werd verwezen. Totdat een moedige oude man deze weggestopte informatie gewoon (weer) benoemde.

© Irma Schiffers

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.