nieuwsbrief-foto

Hartelijk dank en over de voortgang

Dank, dank, dank! Er is een gestage stroom van  nieuwe leden. Ook hebben we al een behoorlijk aantal donaties ontvangen. Dit stimuleert ons zeer in het vertrouwen dat we op de goede weg zijn! Ook het grote aantal constructieve, positieve en stimulerende reacties is motiverend. Zoals jullie hebben kunnen zien, is de site vooralsnog open en is alles vrij toegankelijk. Zodra de site volledig functioneert zoals we dat voor ogen hebben, zal de content toegankelijk zijn en beschikbaar komen voor leden. Dus nog even geduld a.u.b..

Ook voor ons is de omslachtige manier waarop we moeten werken en waaraan we juridisch gehouden zijn nogal onplezierig; een formulier downloaden, invullen, ondertekenen, scannen en mailen of op de brievenbus doen is niet wat we zelf in gedachte hebben bij onafhankelijkheid in de breedste zin van het woord. Bij een coöperatieve vereniging is de ledenvergadering het belangrijkste orgaan binnen de organisatie. De wet eist dat we een ledenregister aanhouden, het is niet anders.  We werken wel aan de verbetering en vereenvoudiging van de aanmeldingsprocedure. Het gevolg hiervan is echter, dat De Vrije Media letterlijk gedragen gaat worden door heel veel mensen en dat maakt het initiatief juist uniek!

Er wordt nog steeds hard gewerkt om de site te vervolmaken. Zodra we deze gereed hebben en de middelen er zijn, dan gaan we de leden geven waarvoor ze lid zijn geworden. Wat ons betreft zal dat heel snel zijn. In een volgend stadium gaat het netwerk groeien.

We zijn super gemotiveerd!

Irma en Ad

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.