zalm

De Deutsche ‘Titanic’ is zinkende, wat nu?

Deutsche Bank zit in de hoek waar de klappen vallen. De koers van het aandeel Deutsche Bank is in een jaar gezakt van rond 25 euro tot rond 10 euro. Hieraan zijn een aantal factoren debet. De Deutsche Bank heeft sinds 2008 al $ 10 miljard dollar moeten betalen aan schadevergoedingen, als gevolg van verkeerde hypotheekbeleggingen, derivatenhandel, het manipuleren van wisselkoersen en zakendoen met verkeerde partijen. Met die $ 10 miljard is de bank er nog niet, want Deutsche Bank heeft nog eens $ 5,5 miljard opzij moeten leggen voor de komende schadeclaims en daar komt dan nog de claim van de V.S. van $ 13,5 miljard bovenop.

Is Deutsche Bank uniek? Nee, andere banken zoals Barclay’s, Royal Bank of Scotland, Wells Fargo, Citi en ook onze ‘eigen’ Rabo hebben allen een behoorlijk scheve schaats gereden met subprime hypotheken, renteswaps en Libor gerommel. De bankensector is leeggezogen en vergelijkbaar met een zieke kudde. In die kudde zijn er die het haast niet meer kunnen volhouden. De hyena’s die eromheen cirkelen; de hedgefunds en de grote beleggers, deinzen er niet voor terug om de zwaksten uit de kudde op de korrel te nemen. Ook aan een bank in verval kan goed worden verdiend. Marshall Wace en het Quantum Fund kunnen er bijvoorbeeld over meepraten. Door ‘short’ te gaan op de aandelen van Deutsche Bank verdienen deze ‘durf’fondsen op de dalende koers van die bank. Als er genoeg partijen in de markt hetzelfde doen dan wordt er een ‘self fulfilling prophecy ‘van gemaakt. Coöperatie De Vrije Media wil graag dieper in dit onderwerp duiken om te bekijken welke verbindingen en afspraken er zijn tussen deze fondsen als de middelen en de juiste mensen daarvoor beschikbaar zijn.

Als de Deutsche Bank failliet zou gaan, wat zijn daarvan dan de gevolgen. Het heeft een nadelige invloed op Duitsland, de sterkste economie van Europa. Verder heeft het door de verwevenheid tussen de banken onderling een invloed op de Europese bankensector en vervolgens op de wereldwijde bankensector. Het zou een sneeuwbaleffect tot gevolg kunnen hebben van jewelste, want de bankensector heeft na de crisis die in 2008 uitbrak nog niet echt orde op zaken gesteld. Wellicht wordt in de EU de Bankenunie versneld doorgevoerd, waardoor directe bankensteun via de ECB/EU mogelijk wordt gemaakt. Wie gaat die steun uitvoeren? Juist, het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Dit instituut is sinds 2012 opvallend rustig geweest, maar het heeft nog wel een paar rekeningen op de plank liggen. Binnen zeven dagen te betalen door de ontvanger ervan. De Nederlandse staat krijgt een rekening van € 40 miljard en Duitsland een van € 180 miljard. Merkel kan met het oog op de verkiezingen nog zo flink zeggen dat Duitsland de Deutsche Bank niet gaat helpen, indirect zijn de Duitsers, de Nederlanders, de Belgen, Fransen etc. toch gedwongen om dat wel te doen. En wat doet het ESM als ze een kapitaal van € 700 miljard hebben geïnd bij de eurolanden? Dan gaan ze gebaseerd op dat kapitaal tot € 3.000 miljard lenen bij dezelfde partijen die de Deutsche Bank kopje onder hebben geduwd. Dat doen die beleggers graag, want het ESM geeft garanties, die zijn gebaseerd op verdere claims bij de eurolanden, dus bij de belastingbetaler, als er verliezen zouden worden geleden. Want de superrijken hebben een hekel aan verliezen, dat woord kennen ze niet. Verliezen is voor het gewone volk.

Er is maar een manier om onder de druk van dit systeem en van degenen die via het systeem macht uitoefenen af te komen. Door initiatieven te gaan steunen, zoals De Florijn en De Blije B. Initiatieven die ons zelfbeschikkingsrecht geven. Als we er nog even mee wachten, dan hoeft het niet meer.

 

© Ad Broere

 

Related Post

Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.